“สุดารัตน์”เชื่อ บทบาทสตรีจะช่วยพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แนะรัฐเร่งต่อยอดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะช่วยสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ

0
1111

ที่หอประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานเพื่อเปิดงานวันสตรีสากลประจำปี 2563 จังหวัดนครพนม โดยมี นางมนพร เจริญศรี นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.จังหวัดนครพนม และเครือข่ายพี่น้องสตรีในจังหวัดกว่า 500 คน เข้าร่วม พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนสตรีทั้ง 12 อำเภอในจังหวัดนครพนม

คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่าพลังสตรี จะเป็นกลไกสำคัญ ที่ช่วยพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมได้ เชื่อว่าผู้หญิงถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสช่วยครอบครัวและสังคมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ คือการยกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่พรรคเพื่อไทยได้ริเริ่มไว้ ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาให้สตรีได้

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องโดยเฉพาะใน 2 ส่วน หนึ่งการได้ดูแลครอบครัว ได้โอกาสดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีของสังคมให้ครอบครัวเป็นครอบครัวคุณภาพของสังคม เป็นกำลังในการสร้างรายได้ ส่วนที่ 2 คือบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริม อาชีพหลัก ผู้หญิงสามารถเป็นผู้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นหลักได้

ดังนั้นการพัฒนาหรือการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทคงต้องมีทั้งสองส่วน ทั้งที่มาจากจิตวิญญาณของความเป็นแม่ ที่จะช่วยให้สังคมดีขึ้นและจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้อง และเห็นว่าการพัฒนาผู้หญิง คือการให้โอกาสผู้หญิงได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อช่วยทั้งครอบครัวและช่วยเหลือสังคม

“ทั้งในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งเรื่องของ OTOP และวัฒนธรรม เป็นบทบาทของผู้หญิง รวมทั้งการศึกษา ที่รักจะต้องให้การช่วยเหลืออย่างจริงจัง ขอรัฐบาลอย่ามองเพียงว่า เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ต้องมาดำเนินการแค่เอาใจผู้หญิง แต่ผู้หญิงคือประชากรที่มากกว่าครึ่งหนึ่งประเทศไทย ถ้าเราส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความแข็งแกร่ง มีโอกาส ก็จะเป็นกำลังที่จะช่วยพัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจประเทศได้ “คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว