คนรุ่นใหม่เพื่อไทย ร่วมแคมเปญ #EachForEqual เนื่องในวันสตรีสากล ชี้ความเท่าเทียมทางเพศและความเท่าเทียมในกติกา สร้างความเท่าเทียมให้กับประเทศได้

0
1508

เนื่องในวันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล คณะผู้จัดวันสตรีสากลระดับโลกได้มีการจัดทำแคมเปญ “ความเท่าเทียมทางเพศ” หรือ #EachForEqual สนับสนุนให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมในพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

กลุ่มเพื่อไทยพลัส พรรคเพื่อไทย จึงได้เข้าร่วมแคมเปญ #EachForEqual เพื่อเป็นแนวร่วมกับสตรีทุกประเทศ โดยการถ่ายรูปพร้อมแสดงสัญลักษณ์เท่ากับ (=) และร่วมแสดง “Flash Talk” หรือความคิดเห็นสั้น ๆ เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันสตรีสากลปีนี้ ขอให้เป็นปีแห่งความเสมอภาค เราทุกคนมีความแตกต่าง อย่าตัดสินที่เราไม่เหมือนกัน แต่ขอให้เข้าใจในความหลากหลาย

นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส. จ.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หากสังคมเปิดกว้างและเปิดใจยอมรับในความสามารถของผู้หญิง มากกว่าการให้สิทธิพิเศษโดยใช้เรื่องเพศสภาพเข้ามาตัดสิน เพศสภาพจะไม่ใช่ข้อจำกัดในการทำงานอีกต่อไป ขณะที่นางสาวชนก จันทาทอง ส.ส. จ.หนองคาย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ความเท่าเทียมควรเริ่มที่การมีผู้นำที่ดี นึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ความเท่าเทียมกันถึงจะเกิดขึ้น

ด้านนางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส. จ.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ผู้หญิงมีศักยภาพและความสามารถพอที่จะรับได้ทุกบทบาท ไม่ใช่เพียงผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง โดยคำว่า“นางสาว” ไม่ควรเป็นอุปสรรคการทำงาน หรือตัวชี้วัดถึงคุณสมบัติใคร

ขณะที่นางสาวสกุณา สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า
หัวใจสำคัญของการเป็น ส.ส.คือ จิตสำนึกในการผลิตความยุติธรรม เพราะความยุติธรรม เป็นรากฐานของความเท่าเทียม
โดยไม่มีเพศสภาพมาเป็นข้อจำกัด หากทางเมืองไม่มีสิ่งนี้ เราจะหวังให้มีในพื้นที่อื่นคงยาก และนางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี
ส.ส. จ.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เรื่องเพศสภาพ หากใช้ตามอง แล้วใช้สมองประมวลผล จะเห็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ถ้าเราใช้หัวใจมอง ประมวลผลไปที่หัวใจของเขาเหล่านั้น เราจะเห็นพลังและเห็นความสุข

ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผู้ชายหลายคนรับผิดชอบดูแลลูกอยู่บ้าน ผู้หญิงออกไปทำงาน หาเลี้ยงครอบครัว เป็นความสุขในวิถีทางของเขา