พุทธศาสนิกชน รวมศรัทธา วางศิลาฤกษ์ ตอกเสาเข็มต้นแรก – เสาไม้มงคล 999 ต้น สร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

0
2556

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563) เวลา 13.00 น. ณ วัดสายสุวพรรณ ซึ่งตั้งอยู่ถนนเลียบคลองแอล 3-4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก และพิธีตอกเสาไม้มงคล 999 ต้น สร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานผู้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ เป็นประธานในพิธีฯ ได้รับเกียรติจากคุณจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

พิธีกรรมเริ่มต้นด้วยการตั้งขบวนอัญเชิญผ้าป่าสามัคคี “รวมศรัทธาชุมชนรอบวัดร่วมสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ” เข้าสู่มณฑลพิธีพื้นที่ก่อสร้างอุโบสถ จากนั้น เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายเสาเข็มและเสาไม้มงคล โดยมี ดร.กฤษฎา – คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด เป็นประธานนำกล่าวคำถวายฯ เมื่อถึงเวลามหามงคล คือ เวลา 14.29 น. พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ใจกลางพื้นที่ก่อสร้างอุโบสถ ประกอบพิธีปิดทอง และตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก พิธีตอกเสาไม้มงคล 999 ต้น พิธีหล่อพระพุทธรูปประจำตัว และระฆังประจำวัด ตามลำดับ โดยในช่วงท้าย พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันโปรยหินอัญมณีมหามงคล และทรายแก้วมหามงคล เป็นฐานรากรองรับเขตอุโบสถ ด้วยความปลื้มปีตีใจ

ภายในงานบุญพิธีฯ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานผู้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่า “นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญกับมหากุศลแห่งความสามัคคีปรองดองกันของพุทธบริษัทญาติโยม ที่ได้มาพร้อมใจกันร่วมวางศิลาฤกษ์ ตอกเสาเข็มต้นแรก และตอกเสาไม้มงคล เป็นรากฐานรองรับการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ เพื่อสถาปนาให้เป็นเขตพุทธาวาสดุจสร้างที่ประทับน้อมถวายแด่พระพุทธองค์ สร้างเขตสังฆารามเพื่อรักษาวินัยบัญญัติอุปฐากพระสงฆ์ในการทบทวนพระปาฏิโมกข์ ประกอบพิธีอุปสมบทพิธีกรานกฐิน รวมถึงใช้เป็นบุญสถาน เพื่อการบรรลุมรรค ผล นิพพาน ทั้งยังเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าพระพุทธศาสนาได้ปักหลักมั่นคง เจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย นำความสงบร่มเย็นเป็นสุขด้วยพุทธธรรมมาสู่ประชาชนในอาณาบริเวณนั้นอีกด้วย ผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างอุโบสถ ถือได้ว่าเป็นผู้ได้สร้างมหาทานบารมีอันเลิศ แม้จะเป็นตะปูสักตัว อิฐสักก้อน เหล็กสักเส้น ปูนสักถัง เสาสักต้น หรือหลังคาสักแผ่น หากกระทำด้วยจิตที่เลื่อมใส บุญที่เกิดขึ้นนั้น มากมายสุดจะประมาณได้ อานิสงส์อันไพศาลย่อมบังเกิดขึ้นสมดังพุทธพจน์ที่ว่าการถวายวิหารแก่สงฆ์ เพื่อปลีกวิเวกเพื่อความสุข เพื่อเพ่งฌาน และเพื่อเจริญวิปัสสนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ”

สำหรับวัตถุประสงค์การสร้างวัดสายสุวพรรณนั้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, เพื่อบูชาพระคุณแด่บูรพาจารย์ 5 รูป ได้แก่ หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, พระอาจารย์วัน อุตฺตโม, พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร และพระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสาย สนิทวงศ์ และ ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ เพื่อเป็นศาสนสถานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระภิกษุ–สามเณร, อุบาสก–อุบาสิกา เป็นสถานที่สาธยายพระไตรปิฎก และบรรยายธรรม

ในส่วนรูปแบบอุโบสถวัดสายสุวพรรณที่พุทธศาสนิกชนได้รวมศรัทธาเพื่อเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างนี้ เป็นอุโบสถ 2 ชั้น ขนาดภายในโถงอุโบสถชั้น 2 กว้าง 15 เมตร ยาว 33 เมตรรวมพื้นที่ระเบียง และลานเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ กว้าง 42 เมตร ยาว 85.6 เมตร ส่วนชั้น 1 ใต้อุโบสถเป็นห้องปฏิบัติธรรม กว้าง 30 เมตร ยาว 48 เมตร เพดานสูง5 เมตร ชั้น 1 ของอุโบสถ มีพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยแบบอเนกประสงค์ร่วม 1,500 ตารางเมตร ความสูงอุโบสถ 2 ชั้นรวม 24.8 เมตร สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์ โดยตัดทอนรายละเอียดเพื่อให้ดูแลรักษาง่าย แต่ยังคงอัตลักษณ์ที่สำคัญทางพุทธศิลป์ เน้นหลักความแข็งแรง คงทน เรียบง่าย แต่สง่างาม รูปแบบหลังคาเป็นทรงจั่วโค้งซ้อนกัน 3 ชั้น

โดยผู้มีจิตศรัทธา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานผู้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ โทรศัพท์ 02-533-1121, 02-533-1859และพระมหาวินิจ อาจารสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดสายสุวพรรณ โทรศัพท์ 086-758-5348 หรือสามารถร่วมบุญด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี วัดเขียนเขตโดยพระเทพรัตนสุธี สำนักสงฆ์สายสุวพรรณ เลขที่บัญชี 028-7-04531-4

ทั้งนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสั่งสมบุญประวัติศาสตร์ในพิธีเทคอนกรีตฐานราก สร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 17.00 น. ณ พื้นที่ก่อสร่างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ โดยพร้อมเพรียงกัน