“สุดารัตน์”อัดรัฐบาลแจกเงินมาหลายปีไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แนะการกระตุ้น ที่มีประสิทธิภาพ ต้องสร้างการหมุนเวียนในชุมชนไม่ใช่หมุนเวียนขึ้นข้างบน

0
1902

ที่ศูนย์เรียนรู้ ธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงมาตรการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสู้ วิกฤตไวรัสโควิด 19 ว่า พรรคเพื่อไทยที่ถูกโจมตีมาตลอดว่าประชานิยม แต่ไม่เคยแจกเงินฟรีเหมืแนรัฐบาลนี้ เงินทุกบาทที่ให้ประชาชน ในชุมชนหรือหมู่บ้านล้วนแต่ เป็นการลงเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ สร้างทรัพย์สินใหม่

เช่นในสถานการณ์ภัยแล้งที่ลงพื้นที่วันนี้ ดูการบริหารจัดการธนาคารน้ำก็สามารถ ใช้งบประมาณเพื่อ ทำบ่อ พัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้หน้าแล้งมีน้ำใช้แล้ว เงินจะถูกใช้อย่างคุ้มค่า เกิดการจ้างงาน สร้างแรงงานอย่างจริงจังในพื้นที่ แต่ที่ผ่านมาพบว่า รัฐจ่ายเงินผ่านบัตรต่างๆและต้องไปรูดนำเงินเข้าสู่มือนายทุนขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริง

“การกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริง จะต้องลงไปกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในชุมชน ไม่ใช่หมุนเวียนขึ้นข้างบน ต้องวนเวียนอยู่ในระดับชุมชนด้วยกัน ถามว่านโยบายการกระจายกำลังซื้อลงสู่ท้องถิ่นถูกต้องหรือไม่ต้องบอกว่าถูก แต่วิธีที่คิดง่ายๆเช่นการแจกเงิน หรือเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกระจายเงินลงสู่ครัวเรือน ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะเกิดการสร้างรายได้ใหม่ทรัพย์สินใหม่ คิดที่จะแจกเงินได้ง่ายๆแจกเงินเฉยๆจะไม่ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเมื่อเงินที่แจกมาถูกนำไปใช้หนี้ซึ่งประสบปัญหาในทุกครัวเรือน ก็จะไม่เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลย” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุด้วยว่าการแจกเงินรัฐบาลทำมาหลายปีต่อเนื่อง โดยไม่มองถึงผลที่จะเกิดการใช้จ่าย แต่มองว่าแค่เพื่อคะแนนนิยม และเพื่อให้ เงินไหบขึ้นไปข้างบน จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังวิกฤติได้

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเปิดรับบริจาคแต่ออกมาตรการแจกเงินนับแสนล้านบาทเป็นการกระทำที่ย้อนแย้ง เพราะทุกครั้งที่มีวิกฤต โดยเฉพาะโควิด 19 ไม่เข้าใจว่าจะขอรับบริจาคเพื่อเหตุผลใด หรือการบริจาค ช่วยน้ำท่วมก็ไม่ชัดเจนว่าบัญชีถูกนำไปใช้จ่ายอย่างไร จึงแนะนำรัฐบาลว่า ต้องบริหารจัดการงบให้ดี ทำอย่างไรให้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ รวมถึงรัฐต้องเร่งสร้างความชัดเจนโดยเฉพาะการรับมือโควิด 19 ทั้งเรื่องการจัดหาเครื่องป้องกัน เช่นหน้ากากอนามัยหรือแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอกับประชาชน หรือการบอกข่าวสารให้ชัดเจนและรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นจะยิ่งซ้ำเติมให้สภาพเศรษฐกิจแย่ลง