“นพดล” ชี้ คนงานไทยในเกาหลีใต้มีสิทธิ์กลับไทย แต่ต้องมีมาตรการดูแลไม่ให้คนอื่นได้รับผลกระทบ

0
531

นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว ต่างประเทศกล่าวว่า ตามที่คนงานไทยที่ไปทำงานโดยผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ ต้องการเดินทางกลับไทยเนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากโควิด 19 นั้น เรื่องนี้ตนมีความเห็นว่า

1.คนงานเหล่านี้มีสิทธิ์เดินทางกลับไทยตามกฎหมาย เราปฎิเสธไม่ได้ และเราควรมีเมตตาธรรมต่อเพื่อนคนไทยเหล่านี้

2.รัฐต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเพื่อปกป้องคนไทยในประเทศ เช่นญาติ เพื่อน และคนไทยทั่วไปที่ได้อาจได้รับผลกระทบจากการกลับมาของคนงานเหล่านั้น เช่นการกักตัว 14 วันดังที่เคยทำในกรณีอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินไปแล้วตนเห็นว่าการป้องกันดีกว่าแก้ไข ทุกคนรู้ว่าการป้องกันใช้เงินน้อยกว่าการรักษา

3.ทางการควรพิจารณาว่าผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ จะทำอย่างไร มาตรการการคัดกรองโดยตรวจอุณหภูมิที่สนามบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองพอแล้วหรือไม่  ควรมีการกักตัว 14 วันหรือไม่ ดังเช่นที่หลายประเทศดำเนินการ หลายคนมองว่ามาตรการยังลักลั่น

ตนหวังว่ารัฐบาลจะออกมาตรการที่ดี และมีประสิทธิผลเพื่อปกป้องความปลอดภัยของคนไทยอย่างเต็มที่ เนื่องจากคนไทยกังวลในเรื่องนี้มากในหลายๆประเด็น รวมทั้งหลายคนตั้งคำถามว่าเราปล่อยให้มีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยได้อย่างไร