“อนุสรณ์” แนะ ส.ส.ประชารัฐ เป็นแบบอย่างต่อสังคม หลังกลับจากประเทศกลุ่มเสียงโควิด-19 แต่ร่วมประชุมสภาฯ

0
1097

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเกิน 80,000 ราย อยู่ที่ 80,970 คน อยู่ในจีน 78,064 คน เสียชีวิตแล้ว 2,715 ราย เกาหลีใต้ พื้นที่ระบาดใหญ่นอกจีน มีผู้ติดเชื้อแล้ว 1,146 คน เสียชีวิต 11 คน ญี่ปุ่น 860 คน เป็นคนบนเรือสำราญไดมอนด์ ปรินเซส 691 คน เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ฮ่องกง 81 คน เสียชีวิต 2 ราย อิตาลี 323 คน เสียชีวิต 11 ราย อิหร่าน 95 คน เสียชีวิต 15 ราย ทั่วโลกยกระดับการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งโลก การที่รัฐสภาให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเช็ดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน ที่นั่งภายในห้องประชุม ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล หลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีความวิตกกังวล เมื่อพบว่ามีส.ส.พรรคพลังประชารัฐ มีอาการป่วยเป็นไข้หวัด หลังเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น แต่ยังเดินทางมาร่วมประชุมสภา เป็นหลักฐาน ใบเสร็จ และสิ่งบ่งชี้สำคัญว่า รัฐบาลล้มเหลวในการสร้างความเชื่อมั่นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้แต่พื้นฐานจิตสำนึกที่พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อเพื่อนสมาชิกรัฐสภายังไม่มี แล้วจะไปขอให้ประชาชนมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างไร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงแล้วเป็นไข้หวัด ไม่กักตัวเองเพื่อการเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย 14 วัน ว่าหนักแล้ว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพิ่งกลับจากญี่ปุ่น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพิ่งกลับจากเกาหลีใต้ ก็ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่กักตัวเองเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย 14 วัน ยังคงออกมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนจำนวนมาก ถือว่าหนักกว่า ทั้งส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นพรรคแกนหลักรัฐบาล นายสมคิด นายศักดิ์สยาม ที่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากกว่านี้ ไม่เฉพาะแต่คนเหล่านี้ แต่ละคณะที่ร่วมเดินทางกับคนเหล่านี้ รวมแล้ว กี่สิบ กี่ร้อยคน ที่ร่วมเดินทาง ร่วมเที่ยวบิน หรือมีส.ส. มีรัฐมนตรีคนอื่นๆ เดินทางอีกหรือไม่ ควรต้องแสดงตัวและถูกกักบริเวณอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

“สมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้า บุคลากรของสภา ยังไม่เชื่อมั่นรัฐบาล ไม่เชื่อมั่นบุคลากรของรัฐบาล จะให้ประชาชนเชื่อมั่นพวกท่านได้อย่างไร แม้แต่พื้นฐานจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พวกท่านยังไม่มี แล้วงานในหน้าที่อื่น พวกท่านจะไม่บกพร่องได้อย่างไร” นายอนุสรณ์ กล่าว