“ชวลิต” เปรียบเปรย “รัฐบาลประยุทธ์” เหมือนมะม่วงที่สุกงอม เพียงลมจากปากประชาชนที่เบื่อ ก็สั่นคลอนจนหลุดจากขั้ว

0
1014

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ ส.ส.นครพนม ให้ความเห็นว่า การยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นผลพวงหนึ่งที่เกิดภายหลังการรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจของรัฐบาล   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่บริหารประเทศต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาถึง  6 ปี

ผลจากการรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ประเทศชาติขาดความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงโดยมีผลสะเทือนตามมาทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการต่างประเทศ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ  ปากท้อง  กระทบกระเทือนอย่างทึ่สุด จนมิอาจปฏิเสธได้ เพราะประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

ลำพังปัญหาการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพก็หนักหนาอยู่แล้ว เพราะออกแบบมาเพื่อการสืบทอดอำนาจของตนเองและพวกพ้อง  แต่ลืมคิดประเด็นความเชื่อมั่นประเทศซึ่งเป็นผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ จนทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้และปัญหาได้จมลึกลงไปเรื่อย ๆ จนยากจะเยียวยา

ยิ่งเกิดกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่ ที่สังคมทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เห็นว่าขัดกับหลักประชาธิปไตย ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ภายในประเทศให้เบื่อหน่ายรัฐบาลมากยิ่งขึ้นถึงขั้นสุกงอม เพราะมองไม่เห็นหนทางว่า รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ มีแต่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง          

นายชวลิต ฯ กล่าวในที่สุดว่า ผมเชื่อว่า หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ซึ่งจะมีข้อมูลความล้มเหลวในการบริหารประเทศ ตลอดจนข้อมูลการทุจริต คอรัปชั่น เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างแพร่หลาย เพราะประชาชนมีจิตใจจดจ่อติดตามสถานการณ์ ที่สุกงอมแล้ว สุกงอมอีก อย่างใกล้ชิด        

ที่ผมกล่าวว่า สถานการณ์สุกงอมนั้น หมายถึง ประชาชนถึงขั้น “เบื่อ” รัฐบาลชุดนี้แล้ว จนอาจเปรียบเปรยได้ว่ามะม่วงมันสุกแล้ว เพียงลมจากปากประชาชนก็สามารถสั่นคลอนจนมะม่วงหลุดจากขั้วร่วงลงสู่พื้นดิน