ศรีสุวรรณ บุกร้อง ป.ป.ช.สอบนายพลพักบ้านหลวง ชี้รับประโยชน์มูลค่าเกิน 3 พันบาท

0
998

วันนี้เวลา 11.00 น.ที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.ให้ไต่สวน สอบสวนและวินิจฉัย กรณีที่มีนายพลนอกราชการจำนวนมาก  ยังคงใช่สิทธิพักอาศัยอยู่ในบ้านพักทหารภายในพื้นที่ของกองทัพ อันถือได้ว่าเป็นการรับประโยชน์เกินกว่า 3,000 บาท ซึ่งขัดต่อ พรป.ป.ป.ช.2561 ม.128 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ 2543 ที่บัญญัติห้ามไว้ และถึงแม้บางคนจะคืนบ้านพักในเดือน ก.พ.หรือ มี.ค.นี้แล้วก็ยังถือว่ามีความผิด เพราะถือได้ว่าความผิดสำเร็จแล้ว และเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 2560 ม.184(3) ประกอบ ม.186 ที่กำหนดข้อห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ในเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์นั่นเอง

ดังนั้น การที่มีนายพลนอกราชการหลายคน ยังอาศัยบารมีหรือสถานะทางการเมืองไปรับประโยชน์จากการอาศัยอยู่บ้านพักทหาร โดยไม่ย้ายออก จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย อีกทั้งไม่มีสปิริตในหัวใจ ที่จะยอมเสียสละที่พักอาศัยของทางราชการคืนให้นายทหารรุ่นน้องๆที่ยังรับราชการอยู่ ซึ่งควรจะได้สิทธิเข้ามาพักอาศัยอยู่แทน

เหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องนำความมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวน สอบสวนและวินิจฉัยนายพลที่เกษียณอายุไปแล้ว อาทิ พี่น้อง 3 ป. และนายพลต่างๆ ที่เป็นนักการเมืองอยู่ในขณะนี้ทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ว่ามีพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ป.ป.ช.ข้างต้นหรือไม่ต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด