“จิรายุ” ประธานกรรมาธิการศาลอัยการฯ แนะญาติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์เทอร์มินอล 21 หลังรับเยียวยาจากรัฐบาล ยังมีโอกาสฟ้องเรียกค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและทางปกครองได้

0
1515

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ อัยการ ฯกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะมอบเงินเยียวยาให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมาจากรัฐบาล นั้น ขอเรียนไปยังญาติผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตว่า

เมื่อท่านได้รับค่าเยียวยาแล้ว ตนเห็นว่าในกรณีดังกล่าวนี้ต้องไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ที่ได้รับความเสียหายที่จะสามารถ ฟ้องร้องหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องในกรณีการประมาทเลินเล่อ ละหลวม ละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวมิให้เกิดขึ้น หากผู้ที่ได้รับความเสียหายยังคงติดใจที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายต่อบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งในทางคดีแพ่งและคดีปกครอง

นายจิรายุกล่าวอีกว่าในกรณีลักษณะคล้ายกันเช่นนี้ ในต่างประเทศนอกจากรัฐบาลจะต้องเยียวยาผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตแล้ว ยังสามารถฟ้องร้องทางแพ่งและทางปกครองกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้อีกด้วย เพราะแต่ละชีวิตที่สูญเสียไป มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบครอบครัวและหน้าที่การงานที่แตกต่างกันไป เงินเยียวยาเพียงเล็กน้อยไม่สามารถชดเชยความสูญเสียอันใหญ่หลวงนี้ได้ของแต่ละครอบครัวได้เพียงพอ

ซึ่งตนไม่อยากเห็นเพียงแค่รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยแล้วจบกันจะเป็นการไปตัดสิทธิ์ของญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ นายจิรายุกล่าว