“ชำนาญ” เผย “การุณ ใสงาม” ยังไม่ได้เป็นตัวแทนชิง อบจ.บุรีรัมย์ – ชี้เป็น 1 ใน 2 จว. พรรคต้องฟังความเห็นคณะทำงาน -สมาชิกเพิ่มเติม ก่อนมีมติ

0
1602

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ จากกรณีข่าว นายภัทรพงศ์ ศุภักษร อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จ.บุรีรัมย์ โพสต์ข้อความระบุถึงการคัดเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บุรีรัมย์ ในนามของพรรคอนาคตใหม่ คือ นายการุณ ใสงาม อดีตนักการเมืองชื่อดังในจังหวัด และอดีตกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยแสดงการไม่ยอมรับในตัวของนายการุณ ซึ่งมีส่วนในการชุมนุมประท้วงที่ทำลายระบบนิติธรรม-นิติรัฐ ทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย เรียกทหารออกมารัฐประหาร และขณะเดียวกันก็มีกระแสในโลกออนไลน์ตั้งคำถามต่อผลการคัดสรร นั้น

นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น กล่าวว่า กระบวนการเกี่ยวกับคัดสรรตัวผู้สมัครลงรับเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะ นายก อบจ.ในนามของพรรคอนาคตใหม่นั้น ขั้นตอนมีอยู่ว่า 1.กลั่นกรองเบื้องต้น โดยมีคณะกรรรมการตรวจสอบเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาฐานข้อมูลของพรรคเรื่องพื้นที่ยุทธศาสตร์และโอกาสช่วงชิง 2. ขั้นตอนพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา มีคณะกรรมการสรรหาที่ต้องรับฟังความคิดเห็น สัมภาษณ์ เปิดแสดงวิสัยทัศน์ ประชันนโยบาย และ 3. ขั้นตอนการให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) มีการประชุมเพื่อพิจารณามติรับรอง ช่วงที่ผ่านมา พรรคได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น และเมื่อมาจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ล่าสุดก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านความเห็นชอบของ กก.บห. วันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา จำนวน 15 จังหวัด ยังเหลืออีก 2 จังหวัดที่ไม่มีการประกาศรายชื่อ เนื่องจาก กก.บห.ยังไม่สามารถมีมติได้ ต้องฟังความเห็นของคณะทำงานจังหวัด สมาชิก เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีก ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์คือ 1 ใน 2 จังหวัดนั้น ดังนั้น ตอนนี้ยืนยันว่า ในส่วนที่มีกระแสข่าวความไม่พอใจดังกล่าว จึงน่าจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน เพราะยังไม่มีการประกาศรายชื่อผู้สมัคร อบจ.บุรีรัมย์ ในนามพรรคอนาคตใหม่แต่อย่างใด