วัดพระธรรมกาย จัดการสัมมนา พิเศษ เรื่อง แนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน เนื่องในวาระ ครบรอบ 50 ปี วัดพระธรรมกาย

0
2650

พระ ดร. พรชัย พลวธมฺโม หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายพุทธโลก และ เลขานุการ คณะกรรมการจัดงานเปิดเผยว่า วันนี้ (9 ก.พ. 63 ) เวลา 13.00 น. วัดพระธรรมกาย ร่วมกับองค์การพุทธโลก และสถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพนานาชาติ จัดสัมมนาพิเศษ “แนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน” ณ ห้องชมสื่อวีดิทัศน์ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมีหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมชมสื่อชุดพิเศษ “ผลงานวัดพระธรรมกายในรอบ 50 ปี” โดยมี Mr. Steve Killelea ผู้ก่อตั้งสถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพนานาชาติ ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อเรื่อง สันติภาพที่ยั่งยืนเกิดจากสันติสุขภายใน ต่อด้วยการการอภิปราย เรื่อง “แนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน” ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมการฟังสัมมนาเป็นจำนวนมาก

การนี้พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวในงานสัมมนาครั้งนี้ว่า วัดพระธรรมกาย เริ่มต้นสร้างวัดในวันมาฆบูชา 20 ก.พ. 2513 ด้วยการบุกเบิกของหลวงพ่อธัมมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ ขนนกยูง และคณะศิษย์ ด้วยทุนเริ่มต้นที่ 3,200 บาท ด้วยความตั้งใจ สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี เพื่อเป็นที่ฝึกฝนอบรมตนเองของพระภิกษุสามเณร และการฝึกปฏิบัติของสาธุชนทั้งในและต่างประเทศ โดยดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลัก “สุจริต 3 – อริยสัจ 4 และหลักความดีสากล 5” มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 1.มีศูนย์สมาธิทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก 200 กว่าศูนย์ และมีพระภิกษุสามเณร ประจำ 2,000 กว่ารูป 2. ปัจจุบัน มีกิจกรรมหลัก บวชพระเข้าพรรษา 5,000 รูป บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 10,000 รูป 3. จัดสอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า เยาวชนร่วมกิจกรรม ปีละกว่า 5 ล้านคน 4. โครงการพุทธบุตร เป็นหนึ่งเดียวกัน ถวายสังฆทาน 323 วัด ภาคใต้ ทุกเดือน เป็นปีที่ 15 เป็นต้น โดยทุกกิจกรรม วัดพระธรรมกาย ยังคงมุ่งมั่นทำส่งเสริมศักยภาพความเป็นมนุษย์ ด้วยหลักพื้นฐานการให้ คือ ทาน-การแบ่งปันสิ่งของ ศีล-การให้ไว้วางใจกัน ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ซึ่งกันและกัน และสมาธิภาวนา-ให้สติให้ปัญญา อย่างต่อเนื่อง