“จารุวรรณ อนาคตใหม่” บุกศาลรัฐธรรมนูญ ยื่นหนังสือร้องสอดทวงสิทธิ – ยันเป็นผู้ถูกร้องด้วย ขอระงับและขยายเวลามีข้อมูลสู้คดี – จี้กระบวนการพิจารคดี กกต. ชอบหรือไม่

0
1168

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 มกราคม ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และกรรมการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางมายื่นหนังสือร้องสอดต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ กกต.ส่งคำร้องฟ้องให้มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่
โดย นางสาวจารุวรรณ กล่าวว่า ตนเกี่ยวข้องในคดีนี้ โดยเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ กรณีดังกล่าวนี้จึงถือได้ว่าเป็นผู้ถูกร้องคดีนี้เช่นกันตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2562 ข้อ 4 จึงขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถูกร้องดังกล่าวขอร้องสอดเข้ามาเป็นผู้ถูกร้องที่ 2 เพื่อขอใช้สิทธิยื่นคำชี้แจง และแก้ข้อกล่าวหาทั้งแสดงพยานหลักฐานต่างๆเพื่อใช้สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ และเพื่อความเป็นธรรม

นางสาวจารุวรรณ กล่าวว่า แม้ กกต.จะมีอำนาจและหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญในการดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายก็ตาม แต่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ ทั้งนี้ ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปว่ามีการกระทำใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการสืบสวน หรือไต่สวน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยคำ หรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กรรมการ หรือเจ้าพนักงานกำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนได้ ซึ่ง จากกรณีดังกล่าวนี้ ตนได้ไปยื่นหนังสือเพื่อขอคัดสำนวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการไต่สวน สืบสวน ตามข้อกล่าวหา เพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายในการที่จะได้เป็นข้อมูลในการต่อสู่คดีตามกระบวนการของกฏหมายที่ถูกต้อง ซึ่งได้ทวงถาม ด้วยเอกสาร 2 ครั้ง และ ด้วยวาจาอีก 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง แต่ก็ได้รับคำตอบเป็นหนังสือแจ้งว่า ให้ไม่ได้ตามร้องขอ และรวมทั้งยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมาด้วย

“ทั้งนี้ ดิฉันก็ยังคงใช้สิทธิอุทรณ์คำสั่งในกรณีที่ เลขาธิการ กกต. ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ต่อ สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมาอีกด้วย เพื่อร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อที่ดิฉันจะได้เป็นข้อมูลในการต่อสู้คดีตามกระบวนการกฎหมายอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ปราศจากอคติใดๆ แต่ก็ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆตามที่ร้องขอ วันนี้จึงมายื่นหนังสือร้องสอดต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อระงับและขยายเวลาให้ดิฉันได้มีข้อมูลตามกฏหมายในการชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาทั้งแสดงพยานหลักฐานต่างๆเพื่อใช้สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ และเพื่อความเป็นธรรมต่อไป” นางสาวจารุวรรณ กล่าว