“จารุวรรณ” ข้องใจ กกต.จงใจปกปิดข้อมูลสำนวนยุบพรรคคดีกู้เงิน-ไม่ยอมให้คัดสำเนาเอกสาร

0
1628

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวจารุวรรณ ศรันย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ได้เข้ายื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร เพื่อขอให้ทำการเปิดเผยเอกสารสามรายการ

เกี่ยวกับกรณีที่ กกต.ส่งฟ้องคดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยไม่ยอมอนุญาตให้นางสาวจารุวรรณ ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ได้คัดลอกสำเนาเอกสาร อันประกอบด้วย

1) สำเนาคำวินิจฉัยโดยมีการรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

2) สำเนาหนังสือการลงมติของคณะกรรมการ กกต. สำเนาการสืบสวน ไต่สวนของเจ้าพนักงาน คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการ กกต. คณะอนุกรรมการวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ กกต.

นางสาวจารุวรรณระบุว่าที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปที่ กกต.สามครั้งแล้ว เพื่อขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยและเอกสารต่างๆเพื่อไปประกอบการสู้คดีในศาลรัฐธรรมนูญ แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 กกต.ได้ส่งจดหมายมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ และให้ยึดตามหนังสือที่ศาลรัฐธรรมนูญส่งมายังพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งตนก็ได้ให้สื่อมวลชนได้ดูแล้วว่ามีเพียงมติของ กกต. 7 คน แต่ไม่มีสำเนาเอกสารใดๆที่จะนำไปใช้ในการสู้คดีได้ ในกรณีนี้ กกต.มีการปฏิบัติผิดขั้นตอนตามกฎหมาย จงใจปิดบังข้อมูลไม่ให้ตนต่อสู้คดีได้อย่างชัดเจน และอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้

“ตรงนี้ดิฉันต้องไปต่อสู้ในศาลรัฐธรรมนูญต่อไปก็ไม่สามารถที่จะมีสำนวนอะไรที่จะเอาไปคัดค้านในคดีนี้ได้เลย ก็เลยมาอุทธรณ์ต่อกรรมการข้อมูลข่าวสารวันนี้ ว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องมีการต่อสู้คดีต่อไป” นางสาวจารุวรรณกล่าว