ฝ่ายค้านเดินหน้า จัดกิจกรรมแข่งฟุตบอลเพื่อคลายเครียดให้กับประชาชนจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งร่วมกันตรวจสอบรัฐบาล ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้

0
981

นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบุว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากที่ฝ่านค้านเพื่อประชาชนได้ทุ่มเทดำเนินงานกันมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ฝ่านค้านเพื่อประชาชนยังคงให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับประชาชน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอกเหนือจากการทำงานในสภา ดังนั้นเวทีแรกในปีนี้ฝ่านค้านเพื่อประชาชนเตรียมจัดฟุตบอลระหว่างแกนนำพรรคฝ่ายค้าน พบกับ ภาคประชาชนและสื่อมวลชน รวมถึงจะมีการปราศรัยใหญ่หลังกิจกรรม ในหัวข้อ “จับมือสู้ความอยุติธรรม” (Be Together)ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตบอลเชียงราย สเตเดียม จังหวัดเชียงราย ซึ่งฝ่ายค้านเพื่อประชาชนต้องขอขอบคุณทางสโมสรเชียงรายยูไนเตดที่ช่วยอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

โดยรายละเอียดกิจกรรมเป็นดังนี้

กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลจะเริ่มขึ้นในเวลา 16.00 – 18.00 น. หลังจากนั้นเวลา 18.00 – 20.00 น. จะเป็นการขึ้นเวทีปราศรัยของบรรดาแกนนำจากพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งคาดการณ์ว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ฝ่านค้านเพื่อประชาชนคาดหวังว่าประชาชนที่เข้าร่วมจะได้รับทั้งความสนุกสนาน สามัคคี มีความหวังกับชีวิต เพื่อคลายเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติธรรมชาติที่รุมเร้าอยู่ จะได้ช่วยลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับประชากรของประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเริ่มต้นกิจกรรมในต้นปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตามความตั้งใจของฝ่านค้านเพื่อประชาชนที่ตั้งใจดำเนินงานในทุกรูปแบบ ทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับฝ่ายค้านเพื่อประชาชนให้มากที่สุด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นสู่เส้นทางแห่งการทวงคืนอำนาจที่ต้องเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนไทยอย่างแท้จริง