ชาวกาฬสินธุ์-ขอนแก่น สะท้อน 3 ปัญหาใหญ่ถึง 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน หลังประสบปัญหาภัยแล้ง เผย ชาวนาทุกข์ยาก ราคาข้าวตกต่ำ ไม่คุ้มทุนการผลิต

0
1182

เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ (24 ก.ค.62)  ที่ทำการชุมชนบ้านเมยเทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดชาวกาฬสินธุ์คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาความทุกข์ยากพร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมถึงลงพื้นที่ดูระบบคลองส่งน้ำ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญสำหรับทำการเกษตร ซึ่งในพื้นที่อำเภอกมลาไสยจะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าข้อมูลที่ได้จากการรับฟังปัญหา จะถูกนำไปแก้ไขสภาฯ โดยเฉพาะการนำข้อมูลเชิงลึกไปสะท้อนถึงผู้มีอำนาจ ซึ่งกลไกดังกล่าว สามารถพึ่งหวังได้ มีประสิทธิภาพมากกว่าช่วงที่ ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร

นายนิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวถึงปัญหาภัยแล้งว่า ต้องเร่งแก้ไขไม่เช่นนั้นประเทศไทย อาจประสบปัญหาเหมือนในหลายประเทศ ที่เกษตรกรได้รับผลกระทบ และเกิดวิกฤตระดับชาติ เช่นในประเทศอุซเบกิสถาน วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้รวบรวม พร้อมประมวลปัญหาต่างๆนำไปบอกกล่าวต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

นางสาวเกศปรีชา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ ยืนยันว่า สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกคน มีความตั้งใจ ที่จะมารับฟังปัญหา จากประชาชนเพื่อนำข้อมูลเข้าไปสู่การแก้ไขในสภาผู้แทนราษฎร โดยว่าการทำงานของพรรคฝ่ายค้าน จะได้รับการตอบสนองและเกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ด้านโฆษกพรรค พลังปวงชนไทย มองว่าปัญหาภัยแล้งหากไม่มีกลไกเข้ามาเรียกร้องสถานการณ์ ก็จะวนกลับมาซ้ำเดิมเหมือนในอดีต ดังนั้นแม้ทั้งเจ็ดพรรคจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่จะทำหน้าที่เพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆของประชาชนกลับคืนมา  

สำหรับข้อเรียกร้องของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่คือการพัฒนาระบบชลประทาน โดยเฉพาะการขุดลอก”คลองบึงสว่าง”ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถใช้บริหารจัดการน้ำได้ทั้งในภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม “เวลาน้ำแล้งไม่ได้น้ำเวลาน้ำฝนมาท่วม”

นอกจากนี้ประชาชนและเกษตรกร ยังเรียกร้องไห้ รัฐ แก้ปัญหาระบบไฟฟ้าที่จะนำลงสู่พื้นที่การเกษตร และพื้นที่นา ซึ่งมีบ้านเรือน ประชาชนอาศัย และ พื้นที่เกษตรกรรมที่ประชาชนใช้ประกอบอาชีพ อยู่จำนวนมาก

จากนั้น เวลา 15.20น.ที่ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน นำโดยนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย นายธนิก มาสีพิทักษ์ อดีตส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย  รองหัวหน้าและโฆษกพรรคประชาชาติ โฆษกพรรคเพื่อชาติ และโฆษกพรรค พลังปวงชนไทย เดินทางมาดูสภาพความแห้งแล้ง นายธนิก เปิดเผยว่าความแห้งแล้งปีนี้ถือเป็นสภาพความแห้งแล้งที่มากที่สุด ประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมเหนื่อยใจเหนื่อยกาย ไม่สามารถนึกภาพอนาคตตัวเองได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวและต้องขาดน้ำ ซึ่งมองว่า สภาพความแห้งแล้งมาจากหลายปัจจัย ซึ่งเกษตรกรเชื่อว่า เกิดจากการบริหารงานของรัฐบาล ดังนั้นสิ่งที่จะเรียกร้อง ผู้มีอำนาจให้เร่งลงมาแก้ไข พร้อมหามาตรการเยียวยา

ขณะเดียวกันคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ขาดโอกาส ขอรัฐอย่าเล่นการเมืองหรือหวังผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคการเมืองของตนเท่านั้น

ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ ได้สะท้อนให้รัฐเร่งแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประชาชนต้องเข้าไปขายแรงงานในเมือง ที่นาหลุดไปสู่มือนายทุน พร้อมย้ำว่า ราคาข้าวเมื่อหักความชื้นและสิ่งเจือปนแล้ว ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมา ทั้งหมดชาวนาได้รับผลกระทบมากว่า 5 ปี และมีผลต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพและการส่งลูกหลานไปศึกษาเล่าเรียน

เกษตรกรเปิดเผยด้วยว่า ที่ผ่านมายังไม่เคยมีหน่วยงานราชการหรือฝ่ายบริหาร ลงมาดูปัญหาความเดือดร้อน จึงขอให้เร่งแก้ไข เพราะข้าวที่ปลูกไว้จะยืนต้นตายภายใน 1 เดือน