มทร.อีสาน สร้างของเล่นวัยเก๋า คว้ารางวัลชนะเลิศ Big Toys 61+

0
2197

นายอิสราฤทธิ์ ศรีโท หรือ บี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า โจทย์ที่ได้รับจากการประกวดออกแบบของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการ Big Toys 61+ : 2019 วัยเก๋าเขาเล่นอะไร? คือของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการในชุมชนวัดม่วง ผู้สูงอายุไม่ได้อยากได้ของเล่นเพราะคิดว่าเป็นของเด็ก ทีมเราจึงพัฒนาผลงานให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับออกกำลังกายหรือกายภาพบำบัด ผนวกกับการบูรณาการเข้ากับรายวิชาการออกแบบเบื้องต้น จึงออกแบบการเล่นหนังยางเข้ากับสกูลให้เกิดเป็นรูปร่าง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายโดยการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก บวกกับแนวคิดเรื่องการทายคำจากรูปร่าง คำสุภาษิตเนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละคนมีทักษะต่างกัน บางคนอ่านหนังสือไม่ออก ทีมจึงลดเรื่องการใช้ตัวอักษร และใช้แรงดึงหนังยางแทน เป็นการกายภาพบำบัดไปในตัวด้วย มีการแข่งขันในกลุ่มผู้สูงอายุที่สร้างเสียงหัวเราะรวมถึงลดอาการสมองเสื่อมได้ และยังสามารถนำไปใช้ในโรงพยาบาลและใช้กับเด็กที่ต้องการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ 

โครงการดังกล่าวมีทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจำนวน 9 ทีม จากทั่วประเทศ อยู่ในช่วง ม.2 –  ระดับอุดมศึกษา  ทีมมทร.อีสาน มี 3 คน แต่ละคนจะถูกจับกลุ่มแยกให้ไปอยู่รวมกับนักออกแบบมืออาชีพและผู้ประกอบการ  มีการเวิร์คช๊อปในทุกวันเสาร์เป็นเวลา 1 เดือน ต้องนั่งรถทัวร์โดยสารจากนครราชสีมา ไปกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง ในระหว่างนี้ก็ได้ลงพื้นที่สำรวจ ณ ชุมชนบ้านม่วง จ.นครราชสีมา

เมื่อประกาศผลว่าได้รับรางวัลชนะเลิศและอีกผลงานหนึ่ง ได้รับรางวัลคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รู้สึกดีใจที่ทีมเราสร้างชื่อเสียงให้ มทร.อีสาน เมื่อเราใส่เครื่องแบบนักศึกษาไปยืนอยู่ในกลุ่มนักออกแบบ เรามีความภูมิใจนอกจากความดีใจแล้วสิ่งที่ทีมเราได้เรียนรู้คือเราสามารถเปิดโลกทัศน์ตัวเองว่าของเล่นไม่ใช่ของเด็กเสมอไป เราได้ลงมือทำงานกับมืออาชีพ ได้ทราบกระบวนการ วิธีคิด วิธีวางแผนตั้งแต่การออกแบบ จนถึงการทำตลาด ที่สำคัญคือการออกแบบไม่ได้คำนึงถึงแต่ตัวเรา แต่เราออกแบบให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จครับ

หมายเหตุ : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – ทีม จิเหล่น นายอิสราฤทธิ์ ศรีโท (บี) นายวิศรุต ขวัญสง่า (ปาร์ม) นายอดิศรเด่นสุธรรม (เอ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ทีม นิรา นางดวงใจ ดาวมณี นางสาวศิรดา ดาวมณี นายปองพล หมอปะคำ (ตอง) นางสาวชนินาถ ศิริพันธุ์ (ไพลิน)