“เพื่อไทย” อัดท่องเที่ยวและกีฬามีแต่ทรงกับทรุด แนะรัฐแยกกระทรวงท่องเที่ยวออกจากกีฬาเพิ่มรายได้เข้าประเทศ

0
1620

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การทำงานที่ผ่านมาของรัฐบาลยังคงมีความสับสนมาก และกระทรวงสำคัญในการหารายได้เข้าประเทศถูกลดบทบาทไป โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรที่จะแยกเป็นกระทรวงเดี่ยวออกจากกัน เพราะการทำงานและบริบทของการทำงานที่แตกต่างกัน เมื่ออยู่ร่วมกันผลที่ออกมาการทำงานของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพลาดเป้าหมด

ในความเป็นจริงไม่น่าจะร่วมกันอยู่แล้ว เพราะความสำคัญต่างกัน ดังนั้นกระทรวงท่องเที่ยวควรจะเป็นกระทรวงเดี่ยวและกระทรวงกีฬาก็แยกออกไป ทั้งนี้หากจะให้ดีควรที่จะให้กระทรวงท่องเที่ยวทำงานร่วมกับกระทรวงวัฒนะธรรมจะเกิดประโยชน์มากกว่า เพราะสามารถสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับวัฒนะธรรมของประเทศไทยส่งเสริมกันไปได้ ในขณะที่กีฬาก็มีการขยายไปมากมีหลากหลายกิจกรรมดังนั้นควรที่จะแยกออกไปเพื่อประโยชน์ของด้านกีฬาและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

นายจักรพล กล่าวด้วยว่า ในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้งบประมาณรวม 3,500 กว่าบ้านบาท นับว่าน้อยมากที่จะสร้างรายๆได้หลักล้านล้านบาท รวมทั้งนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ตั้งเป้าจะมาประเทศไทยเป็นระยะเวลานานเหมือนหลายปีที่ผ่านมา เพราะประเทศไทยไม่เคยมีการสร้างแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวใหม่ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมองว่าไม่น่าจะมาพักในประเทศไทยนานดังนั้นประเทศไทยจะกลายเป็นเพียงเมืองผ่านเท่านั้น และใช้จ่ายเงินน้อยมาก ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวและกีฬาหรือให้ความสำคัญน้อยมาก จึงไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้

หากมีการแยกการบริหารราชการเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬาจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ควบคู่กันไปจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการดึงรายได้เข้าประเทศรวมทั้งกระทรวงกีฬาก็จะมีงบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขายของประเทศไทยด้วย ดังนั้นรัฐบาลควรหันมาพิจารณาให้มากขึ้น หากไม่ทำอะไรเชื่อว่าการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยมีแต่ทรงกับทรุด ไม่มีอะไรดีสักอย่างอย่างแน่นอน เพราะไม่มีความพร้อมทั้งสองเรื่อง