“กมธ.แรงงาน” เคลียร์ – 334 ลูกจ้าง ” บ.บอดี้แฟชั่น” ได้เฮ – รับชดเชยเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

0
1171

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่รัฐสภา (เกียกกาย) นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานกรรมาธิการการแรงงาน กล่าวว่า ที่ประชุม กมธ. มีวาระพิจารณาเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามเรื่องร้องเรียน กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง 2562)  ของนางปีใหม่ รัฐวงษา และคณะ ซึ่งกรณีนี้พนักงาน บริษัท บอดีแฟชั่น 334 คน ร้องเรียน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) เพื่อขอให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด จากการที่นายจ้างบริษัทดังกล่าวปิดกิจการ โดยที่ลูกจ้างไม่ได้รับชดเชยซึ่งที่ผ่านมา นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยใช้ข้ออ้างว่าลูกจ้างกระทำผิด ไม่ยอมเข้าทำงาน เลยไม่จ่ายค่าชดเชย แต่ล่าสุด ผู้ตรวจแรงงานได้ตรวจสอบและออกคำสั่งแล้วว่า การกระทำของลูกจ้างไม่ผิด เพราะลูกจ้างไม่ไปทำงานนั้น เนื่องจากเป็นบริษัทใหม่ โดยที่ประชุม กมธ.ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาชี้แจง และล่าสุดได้ข้อสรุปว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จะมีคำสั่งเตรียมประสานเรื่องนี้ เพื่อให้ลูกจ้าง 1.ได้รับค่าชดเชย2.ประกันสังคมชดเชยในช่วงว่างงาน