มีธง? ฝ่ายกฎหมายเพื่อไทย ยื่นตรวจสอบทุจริตเลือกตั้ง พบกกต.ขอนแก่น ปักธงพรรคพลังประชารัฐโต๊ะทำงาน ด้านเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เรียกร้องเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลาง และให้กำนันที่ถูกร้องยุติปฏิบัติหน้าที่

0
1570

15.00น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นำฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ตรวจสอบ ความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งโดยระบุว่า กรณีที่มีผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าไปใช้สิทธิ์ แต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถูกกล่าวหาและร้องเรียน เข้าไปส่งผู้ใช้สิทธิ์ และอาจทำเกินกว่าอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

เหตุการณ์ดังกล่าวพรรคเพื่อไทย ไม่สบายใจเพราะเจ้าหน้าที่รัฐคนดังกล่าวอาจมีอิทธิพลเข้าไปครอบงำ บิดเบือนให้การเลือกตั้ง ไม่โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม จึงมายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อให้ใช้อำนาจยับยั้ง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว

ซึ่งหากสอบสวนแล้วพบว่ามีมูลความผิด ขอให้กกต.มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกจากหน่วยเลือกตั้ง พ้นจากหน้าที่ ไปก่อน เพื่อเข้าสู่การสืบสวนสอบสวนนำไปสู่การวินิจฉัยต่อไป

เลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากในพื้นที่ มีความไม่สบายใจเพราะมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีทุจริตเลือกตั้งเกิดมากมาย ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ทำหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึงการทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะข้าราชการที่มีอำนาจรัฐต้องลงมาช่วยดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ทั้งนี้ ระหว่างที่ ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยกำลังยื่นหนังสือ กับนายธิราวุฒิ สายสุด พนักงานสืบสวนสอบสวนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น พบว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนดังกล่าว ได้นำธง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของพรรคพลังประชารัฐ มาติดไว้ บริเวณโต๊ะทำงาน ซึ่งสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตถึงกรณีดังกล่าว ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่และเป็น กลางมากน้อยเพียงใด

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว แจ้งต่อทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยที่ไปยื่นให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ จาก นายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้เสียหาย หรือไม่ เจ้าตัวจะต้องเดินทางมายื่นหนังสือด้วยตนเอง ทำให้ทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยต้องรอนายธนิก ซึ่งกำลังเดินทางมาจาก อำเภอมัญจาคีรี

เลขาธิการพรรคเพื่อไทยยังฝากถึงกรรมการการเลือกตั้งที่ออกมาให้ความเห็นในลักษณะที่เชื่อว่าการกระทำของกำนัน ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ลงคะแนนแทน ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนั้น ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ด่วนสรุป ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวเป็นกลาง

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์เปิดเผยด้วยว่าตลอดทั้งวันพบเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนซึ่ง และผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งเข้ามาเป็นจำนวนมากรวมถึงพบเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบซึ่งเป็นฝ่ายความมั่นคง เคลื่อนไหวในพื้นที่จึงขอเรียกร้องว่า เจ้าหน้าที่จะต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม