ฟันแล้ว ! “4 ส.ส.อนาคตใหม่” มีพฤติกรรมขัดอุดมการณ์พรรค – ที่ประชุมร่วม ส.ส. – กก.บห. เสียงเอกฉันท์ “ขับออก”

0
1035

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่พรรคอนาคตใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมติที่ประชุมวิสามัญของพรรค 250 เสียง ต่อ 5 เสียง และบัตรเสีย 6 เสียง ให้ขับ 4 ส.ส.พ้นพรรค ได้แก่ กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.เขต 7 จ.ชลบุรี, นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.เขต 2 จ.จันทบุรี, พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.เขต 1 จ.จันทบุรี และ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีพฤติกรรมขัดต่ออุดมการณ์พรรคนั้น ล่าสุด มีการเรียกประชุมด่วน ที่ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. เพื่อให้มีมติต่อเรื่องดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (9)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรค เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. โดยนายปิยบุตรทำการขานชื่อของ ส.ส.ที่จะถูกขับออกที่ละคนตามลำดับ ได้แก่ กวินนาท, นายจารึก, พ.ต.ท.ฐนภัทร และ น.ส.ศรีนวล และให้ที่ประชุมโหวตสำหรับ ส.ส.แต่ละคน ได้ 3 แบบคือ งดออกเสียง ไม่ขับออกจากพรรค และ ขับออกจากพรรค ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขับออกจากพรรค ทั้ง 4 คน  โดยไม่มีเสียงแตกเป็นอย่างอื่น