คณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกาย มอบอุปกรณ์การเรียน-ของขวัญ สนับสนุนโครงการ “ปันอิ่มเพิ่มอุ่นให้น้อง” ปีที่ 7 อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

0
1146

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เวลา 13.30 น. ณ วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยนางสาวสาวใจ วลี ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก มอบชุดอุปกรณ์การเรียน และของขวัญหลากหลายชนิด ให้กับนางสาวสุชาดา ระย้าอินทร์ ผู้แทนคณะทำงานโครงการ “ปันอิ่มเพิ่มอุ่นให้น้อง” ปีที่ 7 ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านยางเปา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับโรงเรียนบ้านยางเปานั้น เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 450 คน ซึ่งถือเป็นโรงเรียนศูนย์กลางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่โดยรอบกว่า 10 หมู่บ้าน

สำหรับโครงการ “ปันอิ่มเพิ่มอุ่นให้น้อง” เป็นการประสานความร่วมมือดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 ของภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน อาทิ ชมรมแสงตะวัน (องค์กรสาธารณประโยชน์), มูลนิธิการศึกษาและที่อยู่อาศัยเยาวสตรีแนวชายแดนภาคเหนือ, กลุ่มตะวันบนดอย, กลุ่มจิตอาสากรุงเทพฯ-เชียงใหม่, ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้ายแม่ลาย เป็นต้น ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนบนดอย รวมถึงจัดกิจกรรมเชิงศีลธรรมให้กับเยาวชน และประชาชนบนดอยได้มีความสุข และมีส่วนร่วม.