ครั้งแรก! ส.ส.ป้ายแดง “อนาคตใหม่” พูดในสภา “มานพ คีรีภูวดล” ชี้ปัญหาการใช้งบ อปท.ป้องไฟป่า-หมอกควัน ถูก สตง.ตรวจเข้มระบุซ้ำซ้อนป่าไม้-อุทยาน

0
1197

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่รัฐสภา (เกียกกาย) นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยกล่าวถึงกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้นำท้องถิ่น ปัญหาเรื่องการใช้งบประมาณอุดหนุน ในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยเฉพาะในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าหรืออุทยานแห่งชาติ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่สุดท้ายจะถูกสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจสอบ และมีเรื่องท้วงติงว่าใช้งบไม่ถูกต้อง ซ้ำซ้อน กับกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแห่งชาติ จึงอยากให้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หายแนวทางช่วยเหลือท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในเรื่องนี้ โดยระยะเร่งด่วนขอให้ อปท.ได้ใช้งบประมาณนี้ในการช่วยเหลืออุดหนุนให้ประชาชน ขณะที่ระยะยาว อยากให้พิจาณากรณีนี้เป็นเรื่องของทางกฎหมายว่า จะสนับสนุน อปท.ได้อย่างไร