ล้างสมองเป็นแบบไหน? “วิโรจน์” ชี้กิจกรรม “อนาคตใหม่” สอนให้คิด – ตั้งคำถาม อัด กอ.รมน.ใช้ 150 ล้าน จัด “เผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง” กับเด็ก 1-5 ปี อาจส่งผลเสีย

0
1932

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่รัฐสภา (เกียกกาย) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณี กระแสวิจารณ์กิจกรรมพรรคอนาคตใหม่ว่าล้างสมองเด็กเยาวชน โดยระบุว่า ก่อนอื่นต้องขอนิยามคำว่าล้างสมอง นั่นคือ การป้อนชุดความคิดให้เด็กเชื่อ ส่วนเด็กที่สงสัย มีคำถาม ก็ใช้การข่มขู่ ทำร้าย หรือกฎหมู่บางอย่างเพื่อบังคับให้เชื่อ หรือลงโทษจนได้รับความกลัวจนเชื่อในที่สุด การกระทำดังกล่าวนี่ต่างหากที่เรียกว่าล้างสมอง ขณะที่กิจกรรมของพรรคอนาคตใหม่ เราให้เด็กได้คิด วิเคราะห์ กล้าตั้งคำถาม กล้าสงสัย ไม่มองปัญหารอบตัวเป็นเรื่องปกติ ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว เขาพยายามปลูกฝังเรื่องนี้ ให้ประชาชนไม่มองปัญหาความเดือดร้อน ไม่มองความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องปกติ ไม่อย่างนั้น ก็คงไม่อาจผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาได้ คงไม่อาจพัฒนาประเทศได้ ซึ่งวันนี้ เราคุยกันเรื่องให้เด็กมีการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ให้เด็กมีการคิดชั้นสูง ( High Order Thinking) เอาสิ่งที่คิดมาปฏิบัติเกิดการผลิตนวัตกรรมได้ นี่คือสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่พยายามผลักดัน เป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้คิด ถามว่าเป็นการล้างสมองตรงไหน

“องค์กรที่มีการตั้งคำถามกับกิจกรรมของพรรคอนาคตใหม่ ควรเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งเราเปิดกว้าง ยินดีต้อนรับอย่างเป็นมิตร อย่าไปจินตนาการเชิงลบ แล้วมาใส่ร้าย และที่สำคัญ ถ้าเราพูดถึงเรื่องการล้างสมอง สังคมควรตั้งคำถามกับงบประมาณ 150 กว่าล้าน กับโครงการชื่อเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง ของ กอ.รมน.โดยมีกลุ่มเป้าหมายในเด็ก 1-5 ปี ซึ่งหากไปถามนักการศึกษา นักจิตวิทยาเด็ก จะได้คำตอบว่า เด็กช่วงอายุขนาดนี้ เป็นเวลาที่เขาต้องพัฒนาสมองส่วนหน้า ( Prefrontal Cortex) ซึ่งเป็นสมองส่วนคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ ควบคุมอารมณ์ ช่วงวัยนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของเขาซึ่งนักการศึกษา สังคมต้องฝึกให้เด็กคิด ไม่ใช่มาบรรจุชุดความคิด นี่ต่างหากที่สังคมต้องตั้งคำถามว่า โครงการเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องของ กอ.รมน. มีรายละเอียดอย่างไร ทุกขั้นตอนได้ปรึกษาหารือหรือเห็นชอบจากนักจิตวิทยาเด็ก หรือนักการศึกษาปฐมวัยหรือไม่ เพราะหากไม่ถูกหลักวิชาการ ไม่ถูกหลักนักจิตวิทยาเด็กแล้ว ผมเกรงว่าจะเกิดผลเสียกับเด็กและเยาวชน” นายวิโรจน์ กล่าว