“เพื่อไทย” จัดโครงการ “Green Evolution” ปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

0
1115

พรรคเพื่อไทย จัดโครงการอาสาสมัครร่วมสร้างสิ่งแวดล้อม “Green Evolution” โดย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายในหัวข้อ “เยาวชนไทยกับการมีส่วนร่วมกำหนดสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมี ส.ส. พรรคเพื่อไทย และสมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส อาทิ นายนิยม ช่างพินิจ นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย น.ส.อรุณี กาสยานนท์ น.ส.นิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ และนายษรกฤต ผลลูกอินทร์ ร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆเยาวชนที่มาร่วมโครงการ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-3 ธ.ค. 62

โดย นายปลอดประสพ กล่าวว่า โครงการ Green Evolution หรือการปฏิวัติสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการเมืองคือการปกครองประเทศ เป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรต่างๆ เพื่อปกครองให้คนอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัย บริหารโดยนักการเมืองผ่านผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเป็นคนเลือก ซึ่งนโยบายทางการเมืองควรมีความชัดเจน และเป็นเรื่องที่สามารถรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ดังนั้น นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญเกินกว่าจะมาคิดว่าคุ้มทุนหรือไม่ที่จะทำ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินสำรวจป่า เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสกับธรรมชาติและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งกำหนดโจทย์ให้ทุกคนถ่ายภาพที่ประทับใจจากการเดินสำรวจป่า พร้อมบอกเล่าเรื่องราวที่ประทับใจ