“เพื่อไทย” ชี้ “บิ๊กตู่”ยกอำนาจกองทัพเหนือประชาชน ตั้งกอ.รมน.คุมอำนาจแทนคสช.มอบกองทัพกุมอำนาจเบ็ดเสร็จ

0
1560

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีการออกมาตรา 44 ขยายอำนาจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. ถือเป็นการวางแผนในการรักษาอำนาจตัวเองอย่างเต็มที่ เพราะต้องยอมรับว่ากอ.รมน.มีอำนาจเพิ่มสูงขึ้น

กองทัพไม่คิดจะถอยออกจากอำนาจทางการเมืองเพียงแต่ปรับรูปแบบการใช้อำนาจจากกองทัพเป็นกอ.รมน.แทน และให้กองทัพดูแลสั่งการได้ การดำเนินการของกอ.รมน.ก็คือการดำเนินการของกองทัพ ด้วยรูปแบบดังกล่าวส่งผลให้ที่ผู้นำกองทัพสามารรถสั่งการได้ทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานในประเทศไทย

บทบาทของกอ.รมน.เปรียบเสมือนเป็นซูเปอร์บอร์ด เพราะอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในกอ.รมน.ทั้งหมด โดยมีพลเอกประยุทธ์ เป็นผู้อำนวยการกอ.รมน. ที่มีอำนาจสั่งการได้ทุกเรื่อง และมีพลเอก อภิรัชน์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองผู้อำนวยการ ดังนั้นจะเห็นว่านอกจากอำนาจทางทหารแล้วยังมีอำนาจในการสั่งการข้าราชการได้ทุกกระทรวง ทบวง กรม

นายวิสาร กล่าวด้วยว่า อำนาจองกองทัพเพิ่มสูงมากขึ้น หลังการขยายอำนาจของพลเอกประยุทธ์ ส่งผลให้กองทัพสถาปนาอำนาจตัวเองอยู่เหนือข้าราชการอื่น เพราะผู้บัญชาการภาคเป็นจะมีอำนาจในการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ในขณะเดียวกันการดำเนินการเช่นนี้เป็นการยกฐานะให้กองทัพอยู่เหนือประชาชน ไม่จำเป็นต้องยึดโยงประชาชน

ถึงวันนี้คงต้องถามว่า พลเอกประยุทธ์มีเป้าประสงค์อะไรที่สถาปนาอำนาจของกองทัพให้อยู่เหนืออำนาจประชาชน และให้อำนาจกอ.รมน.สามารถดำเนินการกับประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐบาลเข้าไปข่มขู่หรือใช้วาทกรรมว่าปรับทัศนคติในกองทัพได้ 7 วัน ไม่ให้ญาติหรือทนายความเข้าพบ ให้เกรงกลัว หรือต้องการให้ประชาชนสยบยอมเพื่อกองทัพจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือ”นายวิสาร กล่าว