“เพื่อไทยพลัส” เตรียมจัดกิจกรรม “เพื่อไทยพลัสยุคใหม่ แข็งแกร่งกว่าเดิม” ระดมความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมโฟกัสกรุ๊ป หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบพรรคการเมืองที่ต้องการ

0
2468


พรรคเพื่อไทย โดยกลุ่มเพื่อไทยพลัส  ออกคลิปวีดีโอรายการสั้น รายการ เพื่อไทยพลัส : เพื่อไทยยุคใหม่แข็งแกร่งกว่าเดิม” รายการที่จะพาทุกคนลงพื้นที่เจาะลึกถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีส.ส. หรือสมาชิกเพื่อไทยพลัส ร่วมรับฟังปัญหา และนำไปสะท้อนเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา  

พร้อมเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เพื่อไทยพลัสยุคใหม่ แข็งแกร่งกว่าเดิม”  ในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้  ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ทั้งนี้ภายในงานจะมีการปาฐกถาในหัวข้อ “เพื่อไทยยุคใหม่ ประชาชนคิด เพื่อไทยทำ” โดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยและจะมีการจัดกิจกรรมสำรวจความคิดเห็นแบบกลุ่ม หรือ โฟกัสกรุ๊ปในหัวข้อ“พรรคการเมือง และนักการเมืองที่คุณอยากเห็นเป็นอย่างไร”  พร้อมทั้งกิจกรรมที่เปิดกว้างให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่สอดแทรกความรู้ด้านการเมือง  ซึ่งจะมีตัวแทนดาวสภา ส.ส.และสมาชิกเพื่อไทยพลัส เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เช่น  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์, นายสุรชาติ เทียนทอง, นางสาวขัตติยา สวัสดิผล, และ นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส

กิจกรรมในครั้งนี้  เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบพรรคการเมืองในแบบของคนรุ่นใหม่ผ่านแนวคิดของเพื่อไทยพลัส  ร่วมกับนักการเมืองที่มีประสบการณ์ถือเป็นการรวมพลังเตรียมความพร้อมประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ (21 พ.ย. 62) ได้ โดยสมัครผ่านทาง   bit.ly/ptplus01  หรือ สถานที่จัดงานได้ตั้งแต่เวลา 13.30 – 17.30 น.

“เสียงของคุณมีพลัง เรารับฟังเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

ติดตามชมรายการ “เพื่อไทยพลัส : เพื่อไทยยุคใหม่แข็งแกร่งกว่าเดิม” เป็นรายการที่รับฟังปัญหา เพื่อสะท้อนไปสู่รัฐสภา