“จิรายุ”ชี้”ชวน”เอารัฐธรรมนูญข้อไหนสั่งปธ.กมธ ให้รายงานว่าจะสอบใคร ไหนว่าจะใช้วันศุกร์พิจารณาญัตติค้างสภาเพื่อแก้ปัญหาให้ปชช. ชี้ระวัง157ใช้อำนาจล้วงลูกฝ่ายค้าน แนะเป็นปธ.สภาต้องเป็นกลางปธ.กมธ.ไม่ใช่ลูกน้องนายชวน

0
1554

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การ มหาชน และกองทุน กล่าวถึงกรณี นายชวน หลีกภัยประธานสภาฯ ออกระเบียบมาบังคับประธานกรรมาธิการ ว่าประธานสภา เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ย่อมรู้ว่า ข้อบังคับจะมา ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ และคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญเป็นองค์ตรวจสอบถ่วงดุลของสถาบันนิติบัญญัติ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายและข้อบังคับการประชุมฯ ตลอดจนภารกิจที่สภาผู้แทนราษฎรมอบให้ไปปฏิบัติ
ดังนั้น คณะกรรมาธิการทั้งสามัญและวิสามัญมีความรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ไม่ได้รับผิดชอบที่จะต้องไปรายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

การที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ออกคำสั่งเช่นนี้ถือเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงภารกิจตามกฎหมายของคณะกรรมาธิการ และอาจเข้าข่ายการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบอีกด้วย ที่สำคัญตนไม่ใช่ลูกน้องประธานสภาๆ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมและดูแลข้าราชการประจำสภาเท่านั้น

นายจิรายุ กล่าวว่าประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภา ควรออกคำสั่งเรียกให้ประธานสภาฯมาชี้แจง ว่าใช้กฎหมายใด มีสถานะที่สูงกว่า รัฐธรรมนูญข้อไหน

อีกทั้งการที่นายชวน สั่งให้ ประธานกรรมาธิการ มารายงานว่าจะทำเรื่องอะไร เรียกใครเชิญใครมา เอาอำนาจอะไรมาสั่งประธานกมธ. ตนไม่มั่นใจว่าใครร่างประกาศนี้ให้เซนต์แบบไม่ดูตาม้าตาเรือหรือไม่

และที่สำคัญ นายชวนเคยบอกว่า จะเพิ่มวันประชุมวันศุกร์เพื่อพิจารณาญัตติที่แก้ไขปัญหาของประชาชนที่ค้างสภาเป็นจำนวนมาก อย่าหลอก สมาชิกสภาฯและ ปชช.ชอบลงเรือ เพราะหากให้ประธานกมธ.ต้องมาชี้แจง แค่คณะละครึ่งชั่วโมงก็ต้องใช้เวลา18ชั่วโมง ตกลงจะใช้เวลาวันศุกร์เพื่อล้วงลูกการทำงานของฝ่ายค้านหรือไม่

ทั้งนี้หากจะมาบังคับให้ตนในฐานะประธานกรรมาธิการศาลฯชี้แจง ตนเองจะไม่ชี้แจงกับประธานแต่จะขอเวลา2ชั่วโมงอภิปรายให้ประชาชนทราบ เพราะมีเรื่องสำคัญที่ต้องตรวจสอบอาทิ กรณีผู้พิพากษายิงตัวที่ยะลา กรณีความหละหลวมเรื่องความปลอดภัยของศาลที่จันทบุรี และเรื่องตรวจสอบทุจริตของรัฐบาลจำนวนมาก วันนี้นายชวนควรจะสนใจเรื่องญัตติและการแก้ปัญหาของประชาชนจะดีกว่า ทั้งนี้ตนจะปรึกษาวิปฝ่ายค้าน และ ปธ.กมธ.ซีกฝ่ายค้าน เพื่อดำเนินทางกฎหมายต่อประธานสภาฯต่อไปหากยังดันทุรังประกาศข้อบังคับที่เป็นการแทรกแซง การทำหน้าที่ กมธ.เช่นนี้และตนอยากถามไปยังประธานสภาว่าตั้งแต่มีสภามาตั้งแต่ปี2475เคยมีประกาศแบบนี้ด้วยหรือ นายจิรายุกล่าว