“ชวลิต” ขอ รมว.สธ.และ รมว.กษ. ประกาศความพร้อมการสุ่มตรวจผัก ผลไม้ ที่ด่านเชียงของ และห้าง โมเดิร์นเทรด สร้างความมั่นใจประชาชนผู้บริโภค

0
783

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า จากการลงพื้นที่ก็ดี การพบกับภาคส่วนต่าง ๆ ในหลายวงการก็ดี ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า กระแสสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติแรงมาก
ด้วยเหตุผลสำคัญ คือ ทุกคน ทุกครอบครัวหวาดผวาภัยเงียบจากพืช ผัก ผลไม้ ที่ปนเปื้อนสารเคมีเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบให้คนไทยตายผ่อนส่งจากการสะสมสารเคมีภาคเกษตรในร่างกายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหากบริโภคผัก ผลไม้ ที่ไม่ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อนดังกล่าว

ในปัญหาเฉพาะหน้าที่ กมธ. ตรวจพบ คือ ที่ด่านเชียงของ จ.เชียงราย มีการนำเข้าผัก ผลไม้ จากจีนจำนวนมากมาป้อนให้คนกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลบริโภคผ่านตลาดสี่มุมเมือง แต่ที่ด่านเชียงของไม่มีห้องแล็บสำหรับสุ่มตรวจผัก ผลไม้ว่ามีสารเคมีปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ แต่อย่างใด

เรื่องนี้ ตนทั้งให้ข่าวต่อสาธารณะ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อ กมธ.แล้ว แต่การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความพร้อมในการสุ่มตรวจเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคยังมีน้อยมาก หรือไม่มีเลย

จึงขอเรียกร้องให้ รมว.สธ. และ รมว.กษ.ให้สัมภาษณ์สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการสุ่มตรวจที่ด่านชายแดน และห้างโมเดิร์นเทรด อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เป็นระบบ

นอกจากนี้ ขอฝาก รมว.แรงงาน และ รมว.พาณิชย์ ช่วยดูล้ฝชาวจีนที่มาเปิดจำหน่ายผัก ผลไม้ นำเข้าจากจีนแบบครบวงจร กล่าวคือ ที่ต้นทาง ผัก ผลไม้ นำเข้าจากจีน ที่ปลายทางในตลาดก็จำหน่ายโดยคนจีน ผูกขาดการค้าทั้งระบบ และปีหนึ่ง ๆ มูลค่ามหาศาล ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายของไทย