“นพดล” เชื่อเราไม่ขาดความรู้ในการแก้ รธน. จะรอดูว่านโยบายเร่งด่วนแก้ รธน. จะเปลี่ยนจากวาระในกระดาษเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่

0
1062

นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว. ต่างประเทศ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการแก้ รธน. ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่สะสมประสบการณ์การร่าง รธน. มากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก และเรายังไปศึกษา รธน. ของหลายๆประเทศ และนำแนวคิดของเขามาใช้แบบถูกบ้าง ผิดบ้าง ซึ่งตนเชื่อว่าเราไม่ขาดแคลนองค์ความรู้ในการทำให้กติกาดีขึ้น แต่ที่ยากคืออาจยังไม่ตระหนักว่ากติกาที่เป็นธรรมจะนำความรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยได้อย่างไร การแก้ รธน จึงมีความท้าทายอยู่ 3 เรื่อง

1.ทำอย่างไรจะมีการเสียสละความได้เปรียบทางการเมืองของตนเพื่อทำให้ประเทศไทยได้เปรียบและมีกติกาที่เอื้อให้เกิดการเมืองสุจริตและมีประสิทธิภาพ การเลือกตั้งที่เป็นธรรมและมีความหมาย  ทำให้การเข้าสู่อำนาจบริหารและนิติบัญญัติยึดโยงกับประชาชน

2.ทำอย่างไรจะมีกระบวนการรับฟังความต้องการของประชาชนว่าต้องการเห็นการแก้ไขในเรื่องใดบ้าง

3.ทำอย่างไรจะไม่กล่าวหาใส่ร้ายกันในเรื่องการแก้ รธน. เนื่องจากมนุษย์สามารถใช้เหตุผลและแลกเปลี่ยนความเห็นโดยใช้ ปัญญาและลดการกล่าวหาได้ เพราะท้ายที่สุดการแก้จะสำเร็จหรือไม่ต้องใช้เสียงจากทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านและ สว. ในรัฐสภาอันทรงเกียรติ “ส่วนตัวเห็นว่าความจริงใจและความพร้อมที่จะร่วมทำกติกาให้เป็นธรรม และบรรลุเป้าประสงค์ข้างต้นสำคัญกว่าตัวผู้จะมานั่งเป็นประธาน กมธ. พี่น้องประชาชนคงจะติดตามท่าทีของแต่ละพรรคการเมืองต่อไปว่า การแก้ รธน. นั้นบรรจุในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเป็น เพียงวาทกรรม หรือเป็นวาระที่จะทำและจะเปลี่ยนวาระในกระดาษ เป็นวาระแห่งชาติหรือไม่”