“เกศปรียา” เชื่อ สหรัฐตัดสิทธิ์ GSP เหตุรัฐบาลไทยไม่เคารพสิทธิเสรีภาพ ปชช.

0
3095

นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมืองโฆษกพรรคเพื่อชาติชี้ว่าความเสียหายจากการถูกสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิ์มาตรการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) GSP สินค้า 571 รายการ มูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 40,300 ล้านบาท จะแก้ไขได้ต้องรู้ถึงต้นตอสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา จากรายงานข่าวแจ้งว่าสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิ์ครั้งนี้เพราะทางการไทยไม่สามารถยกระดับสิทธิแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ทั้งที่รัฐบาล คสช. ออกกฎหมายเอาใจสหรัฐอเมริกา จนทำให้ธุรกิจประมงชายฝั่งไทยเดือดร้อนถ้วนหน้า เรือประมงจำนวนมากต้องจอดไม่สามารถออกทำการประมงได้เพราะผิดกฏหมาย อีกทั้งรัฐบาลคสช. ก็เคยออกมาแถลงผลงานใหญ่โตว่าได้แก้ปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์สำเร็จด้วยการได้รับการปรับอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์จากเดิมเคยอยู่กลุ่มเทียร์ 3(กลุ่มสถานการณ์การค้ามนุษย์อยู่ในเกณฑ์น่าเป็นห่วง และรัฐบาลละเลยที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง) มาเป็นเทียร์ 2 (กลุ่มประเทศที่มีความพยายามในการแก้ไข และตรวจสอบการลักลอบค้ามนุษย์อย่างจริงจัง) เมื่อกลางปี 2561 ที่ผ่านมา แต่ทำไมสินค้ากว่า 571 รายการจึงถูกตัดสิทธิ์มาตรการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ทำให้มีปัญหาในการส่งออกเพิ่มปัจจัยลบเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่ม

ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งเบื้องต้นว่าสาเหตุที่แท้จริงต่อกรณีนี้ว่า เป็นการตอบโต้ทางการไทย ที่สั่งแบน 3 สารพิษ ซึ่งสหรัฐได้ทักท้วง โดยสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลมาแล้ว แต่ในความคิดของตนสาเหตุที่กระทรวงพาณิชย์คาดว่าเป็นต้นตอของปัญหาไม่น่าจะใช่สาเหตุหลัก เพราะการแบน 3 สารพิษผู้ได้รับผลกระทบตรงๆ คือประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งที่ไทยนำเข้าสารพิษเหล่านี้ สหรัฐอเมริกาไม่น่าได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแบนสารพิษทั้ง 3 นี้ แต่ตนเชื่อว่าสาเหตุที่แท้จริงคือปัญหารัฐบาลไม่เคารพสิทธิเสรีภาพประชาชน เช่น กรณีแจ้งความฝ่ายค้านผิดมาตรา 116 กรณีเปิดเวทีฝ่ายค้านเพื่อประชาชน กรณีไม่ให้ใช้สถานที่ราชการจัดเวทีเสวนารัฐธรรมนูญ ฯลฯ

‘เกศปรียา’ กล่าวว่าที่คาดว่าเป็นเช่นนี้เพราะถ้าศึกษารัฐธรรมนูญอเมริกัน จะพบว่ารัฐธรรมนูญทำหน้าที่เพียง 3 ประการคือ 1. ก่อตั้งรัฐบาล 2. กำหนดโครงสร้างของรัฐบาล 3. ปกป้องสิทธิพื้นฐานของประชาชน ซึ่งในข้อสามนี้คือปัจจัยสำคัญ เพราะเด็กอเมริกันเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนในวัยประถมทุกคนจะรู้ว่าสิทธิพื้นฐานของประชาชนมีดังนี้ 1. สิทธิในการมีชีวิต 2. สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมโดยสงบ การร้องทุกข์ต่อรัฐ การนับถือศาสนา 3. สิทธิในการแสวงหาความสุข และใครจะละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ของประชาชนไม่ได้ ตนคาดว่าสหรัฐอเมริกามองรัฐบาลสืบอำนาจหลังเลือกตั้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วว่าเคารพสิทธิประชาชน หรือยังริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนเช่นรัฐบาลเผด็จการทหารห้าปีก่อน เมื่อพฤติกรรมรัฐบาลไม่เคารพสิทธิเสรีภาพประชาชน รัฐบาลอเมริกันที่ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญและเคารพสิทธิและเสรีภาพประชาชนจึงได้ลงโทษรัฐบาลไทยที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แม้รัฐบาลสืบอำนาจจะเอาใจสหรัฐอเมริกาด้วยการสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มือสองจำนวนมากด้วยราคาสูงกว่ามือหนึ่ง อีกทั้งไปถ่ายรูปคู่กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ไม่ช่วยอะไรในเรื่องการเจรจาสิทธิพิเศษทางการค้า ถ้ารัฐบาลยังไม่เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ และมีการปกครองแบบประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง เพราะประเด็นนี้เป็นหัวใจหลักในการเคารพความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา