“อนุสรณ์” ชี้ เพื่อไทย-ฝ่ายค้าน ยกระดับอภิปรายงบ เผย พรรคร่วม รบ.ยังวิจารณ์งบกระทรวงเครือข่าย 3 ป.

0
1729

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงภาพรวมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่า ผ่านครึ่งทางมา ต้องยกเครดิตให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้าน ที่ได้ยกระดับการอภิปรายให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น นำเสนอด้วยเหตุผลและมีข้อมูลเชิงลึก แน่นอนว่ารัฐบาลจะต้องพยายามทำทุกวิถีทาง ที่จะทำให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ผ่านความเห็นชอบจากสภาไปให้ได้ โดยเฉพาะในวาระรับหลักการ (วาระแรก) หลังจากนั้นในขั้นตอนของการแปรญัตติ ก็ถือเป็นอีกกลไกสำคัญ ที่จะทำให้แรงกระเพื่อมในพรรคร่วมรัฐบาลอาจลดน้อยลง หรือเพิ่มขึ้นก็ได้ ผ่านการปรับลด หรือเพิ่มงบประมาณ เท่าที่สังเกตการอภิปราย การตอบคำถามของรัฐบาล ยังมีความไม่รู้และไม่เข้าใจอีกหลายจุด ลักษณะตอบไม่ตรงคำถาม ไปไหนมาสามวาสองศอกจึงขอเสนอแนะรัฐบาลให้เปิดใจให้กว้าง รับฟังความเห็นต่างบนพื้นฐานที่เชื่อว่าทุกฝ่ายล้วนปรารถนาดีต่อประเทศชาติและประชาชน

“ที่สำคัญ เป็นที่น่าสังเกตว่า ครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านเท่านั้นที่เห็นต่าง แม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลเอง เห็นการจัดเพิ่มงบให้กระทรวงในเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับ 3 ป.คอนเน็คชั่น และลดงบในส่วนของกระทรวงพรรคร่วมรัฐบาล ยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหาย” นายอนุสรณ์ กล่าว