“เพื่อไทย”ชี้ฝ่ายมั่นคงตีฝ่ายค้านหวังผลการเมือง อัดรัฐเอาใจกองทัพแจกงบความมั่นคงพุ่งเกือบ 3 แสนล้าน

0
1146

วันที่ 14 ตุลาคม 2562
พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การอภิปรายงบประมาณที่จะมีขึ้น
ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านคงให้ความสำคัญทุกงบประมาณ ทุกกระทรวงเพราะเป็นเงินภาษีประชาชน แต่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับงบประมาณของกระทรวงกลาโหม งบกลาง และงบด้านความมั่นคง เพราะในการจัดสรรงบประมาณในปี 2563 จัดทำงบประมาณไม่โปร่งใส ให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านความมั่นคงสูงมาก
การจัดทำงบประมาณพบว่า กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 233, 353.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 6,226.86 ล้านบาท แต่หากนำไปรวมกับงบฝ่ายความมั่นคงมากกว่า 300,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับงบประทรวงศึกษาธิการ แต่มีการเล่นกลไปซ่อนไว้ที่กระทรวงอื่นๆที่ กระทรวงกลาโหมหรือกองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอ.รมน.สามารถนำไปใช้ได้

พลโทภราดร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้งบกลางที่มีจำนวนสูงถึง518,000 ล้านบาท ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สามารถอนุมัติได้ทันทีก็เป็นส่วนหนึ่งของงบฝ่ายความมั่นคง ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ เคยมีการนำงบกลางไปซื้ออาวุธให้กับกองทัพมาแล้ว งบส่วนนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ แม้ผิดวินัยการเงินการคลังแต่ไม่ผิดกฎหมาย เพราะสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ตั้งโดยคสช.ออกกฎหมายรองรับไว้

ส่วนกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาลออกมาโจมตีพรรคร่วมฝ่ายค้านที่รณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าจะมีการแก้ไขในมาตรา 1 นั้น เป็นความเชื่อที่ฝ่ายรัฐบาลหลอกตัวเองมาตลอด เพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่มีแนวคิดนี้ แต่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงพยายามสร้างประเด็นเพียงเพื่อปกป้องงบประมาณของตัวเอง เพื่อหวังผลทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งเท่านั้น และขู่ฝ่ายค้านว่าห้ามแตะงบฝ่ายความมั่นคง แม้ฝ่ายค้านจะลดงบฝ่ายความมั่นคงในชั้นรับหลักการแต่เชื่อว่ารัฐบาลจะปรับเพิ่มงบความมั่นคงในชั้นกรรมาธิการอย่างแน่นอน