วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 145 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

0
2720
พระภาวนาธรรมวิเทศ

วันนี้ (13 ก.ค. 62) พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา) ปีที่ 15 ครั้งที่ 145 พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 110 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี

พิธีเริ่มเวลา 06.30 น. ประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป มีพระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม เป็นประธานสงฆ์ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 110 จำนวน 432 กองทุน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด มีพระเดชพระคุณพระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชนันต์ ลิ่มกังวาฬมงคล เป็นประธานฝ่ายฆราวาสต่อด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศ กล่าวความในใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “การที่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย และพุทธบริษัทจัดพิธีถวายสังฆทานในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือพระสงฆ์ ให้ได้ปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา และญาติโยมก็ได้อาศัยพระสงฆ์สั่งสอนหลักธรรมจนเกิดความเข้าใจ ได้ประพฤติปฏิบัติตาม หากทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ย่อมได้รับประโยชน์และความสุข ปัญหาทุกสิ่งก็จะไม่เป็นปัญหา”

สำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี ปัจจุบันจัดเป็น ปีที่ 15 ครั้งที่ 145 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 416 ล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบเป็นปีที่ 12 ครั้งที่ 110 จำนวน 432 กองทุน รวม 12 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงิน 60 กว่าล้านบาท