“สุดารัตน์” ร่วมถกเวทีหอการค้า โชว์วิสัยทัศน์ แก้หนี้ เติมทุน สร้างแต้มต่อให้คนตัวเล็ก และสร้างรายได้ให้ประเทศ

0
117

“สุดารัตน์” ร่วมถกเวทีหอการค้า โชว์วิสัยทัศน์ แก้หนี้ เติมทุน สร้างแต้มต่อให้คนตัวเล็ก และสร้างรายได้ให้ประเทศ ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการทำมาหากินของประชาชน ย้ำ “ไทยสร้างไทย” เป็นทางรอดประเทศ ยุติความขัดแย้งการเมืองสองขั้ว

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ร่วมเวทีตอบข้อซักถาม “มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ” โดยผู้นำภาคธุรกิจเอกชน และผู้นำ 10 พรรคการเมือง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

โดยระบุว่ารากเหงาของปัญหาของไทย คือ การบริหารแบบไร้ยุทธศาสตร์ ขีดความสามารถการแข่งขันตกต่ำ ระบบการศึกษาล้มเหลว และเศรษฐกิจแย่

พรรคไทยสร้างไทย จะปลดปล่อยอุปสรรคการทำมาหากินของคนตัวเล็ก ด้วยการแขวนการบังคับใช้ใบอนุมัติ ใบอนุญาต ประมาณ 1,400 ฉบับ เพื่อให้คนไทยลุกขึ้นมาทํามาหากินได้ทันที

และเสริมพลังคนตัวเล็ก แก้หนี้ เติมทุน และสร้างแต้มต่อให้คนตัวเล็ก ด้วยกองทุนสร้างไทย 300,000 ล้านบาท พักหนี้เสียที่เกิดจากโควิด 3 ปี ฟรีดอกเบี้ย2 ปี ล้างหนี้นอกระบบ ด้วยกองทุนเครดิตประชาชนเพื่อคนตัวเล็ก

ลดค่าใช้จ่ายประชาชน รื้อสัญญาทาสที่ปล้นประชาชน และขจัดทุนผูกขาด เช่นค่าไฟต้องไม่เกิน 3.50 บาท ,ปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ค่าแก๊ส

นอกจากนี้ จะสร้างรายได้ใหม่ จากแผนที่ประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลาง “Global Gateway” การเดินทาง การขนส่ง ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ของภูมิภาค และของโลก เชื่อมต่อเส้นทางสายไหม BRI จากเหนือลงใต้

และทำการศึกษาเชิงลึกโครงการ ”คลองสันติภาพไทย” ที่จะไม่ใช่แค่ Logistic แต่ต้องผลักดันให้เป็น New Economic Corridor เพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก สร้างเศรษฐกิจไทยให้ GDP โตขึ้นอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

โดยจะเอาผลการศึกษาทั้งผลดีทางเศรษฐกิจ และผลเสียทางสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุกด้าน มาแผยแพร่ต่อประชาชน แล้วให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ

รวมถึงสร้างความร่วมมือ ข้อตกลงด้านการค้าการลงทุน กับ 2 ประเทศยักษ์ใหญ่ คือจีน และอินเดีย หรือที่เรียกว่า “Chaina India Thailand Economic initiative” โดยใช้ไทยเป็นสะพานเชื่อม 2 ประเทศ เพื่อดันการเติบโตของเศรษฐกิจ

เพราะ 3 ประเทศ รวมกันมีประชากรเกือบ 3,000 ล้านคนหรือ 36% ของประชากรโลก เศรษฐกิจรวมกันใหญ่ถึง 22.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ26% ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของทั้ง 3 ประเทศได้

รวมถึงสร้างรายได้จากฐานความเข้มแข็งเดิม ทั้งภาคการเกษตร ด้านอาหาร การท่องเที่ยวที่ต้อลเป็น wordclass desianation เป็นแหล่ง Sopping paradise และ Wellbeing Hub ส่งเสริมสุขภาพครบวงจรของโลก

และที่สำคัญ ไทยสร้างไทย จะสร้างมูลค่าเพิ่ม Thainess หรือความเป็นไทย ซึ่งเป็น Super Sofepower ที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชน และประเทศ โดยตั้งเป้าหมายการสร้างรายได้ 2.5 ล้านล้านบาท

และยุติความขัดแย้งการเมือง 2 ขั้วที่ยาวนานมากว่า 17 ปี ทำให้เกิดรัฐประหารถึงสองครั้ง จนประเทศเดินต่อไปไม่ได้ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมแล้วที่จะเป็นทางเลือกใหม่ทางรอดประเทศอย่างแท้จริง เพื่อสร้างประเทศไทยที่สุด ส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อไป