“สามารถ” เห็นด้วยดึงประชาชนร่วมแก้รัฐธรรมนูญ แนะยึดโมเดลปี 40 สรรหา ส.ส.ร. ร่างฉบับประชาชน

0
1438

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายสามารถ  แก้วมีชัย รองหัวหน้าพรรค เพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการที่หลายภาคส่วนเริ่มออกมารณรงค์เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน แต่สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการคือการแก้ไขวิธีการแก้รัฐธรรมนูญก่อน เพราะหากไม่แก้วิธีการนี้ก็จะไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้เลย  ในทางกลับกันหากแก้วิธีการนี้ได้ก็สามารถออกแบบการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้   ไม่ว่าจะเป็นการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ ส.ส.ร.ก็สามารถทำได้ ดีกว่าแก้ทีละมาตราบอกเลยว่ายากมาก

ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านควรมุ่งรณรงค์ไปแก้ไขวิธีการแก้รัฐธรรมนูญถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมี  ส.ส.ร.ก็ว่ากันมา    พร้อมมอบหมายให้ส.ส.ร.ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ    เพื่อดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่    โดยยึดโมเดลการร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 มาปรับใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่

นายสามารถ กล่าวด้วยว่า การรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้เป้าหมายคือให้ประชาชนเห็นด้วย ว่า รัฐธรรมนูญนี้มีปัญหาต้องแก้ ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ร่างขึ้นมาเพื่อประชาชนอย่างที่มีการกล่าวอ้าง  มีการวางกับดักไว้มากมาย หากฝ่ายการเมืองจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ  จำเป็นที่จะต้องมีเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา  ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาชิกวุฒิสภาจะสูญเสียอำนาจ  หรือ  ยอมร่วมมือในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

ดังนั้นจึงต้องรณรงค์ให้ประชาชนเห็นด้วยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา ในทางปฏิบัติ หากประชาชนเห็นด้วยว่าต้องแก้ไข คณะกรรมการรณรงค์ต้องอธิบายวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะแก้อย่างไร จะมีการตั้งส.ส.ร.หรือไม่ ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นไปได้ ทั้งหมดขึ้นอยู่กัประชาชน