“เพื่อไทย”เชื่อนักลงทุนเมินไทย อัดนโยบายรัฐไม่ชัดเจน เลื่อนลอย ทำเศรษฐกิจไทยทรุด

0
1149

วันที่  22 กันยายน 2562  นายจักรพล  ตั้งสุทธิธรรม  ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย  เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันภาครวมของเศรษฐกิจ  ภาพรวมจากปีที่ผ่านมาพบว่าเศรษฐกิจไทยคงทรุดลงอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เนื่องมาจากนักลงทุนมองว่านโยบายด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาลไม่ชัดเจน 

 นอกจากนี้การลงทุนภาครัฐเปลี่ยนแปลงง่าย  ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนขนาดใหญ่  เช่นโครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่  2  ที่มีโครงการมานานแล้ว แต่รัฐไม่ดำเนินการ  ล่าสุดมีรายงานข่าวออกมาว่ารัฐเตรียมที่จะนำงบประมาณก่อสร้างสนามบินไปยังพื้นที่อื่นซึ่งเป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลแทน   หรือ การลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ไม่มีแผนงานลงทุนที่ชัดเจน

นายจักรพล กล่าวด้วยว่า   ตนขอเสนอ ว่า รัฐบาลโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ต้องมีนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนที่ชัดเจน     ว่าจะดำเนินนโยบายด้านการลงทุนเช่นไร   รวมทั้งต้องกระจายการลงทุนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่กระจุกตัวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

ทั้งนี้นักลงทุนหากทราบว่ารัฐบาลไทยมีแผนงานเช่นไร   จะไปในทิศทางใด จะได้วางแผนลงทุนในประเทศไทยได้   หรือขยายการลงทุนได้   ที่ผ่านมานโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐเลื่อนลอย จับต้องไม่ได้ ส่งผลให้นักลงทุนกังวลใจในการมาลงทุนในประเทศไทย