ไทยสร้างไทย พบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมถกทิศทางการเมือง และเศรษฐกิจไทย และโลก

0
72

พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ และนายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้รับเชิญจากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Thierry Mathou เพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส พร้อมได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางการเมือง และเศรษฐกิจของไทยและของโลก โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่จะกลายเป็นพายุมหึมา (Perfect Storm) ทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานถึง 166 ปี ซึ่งทั้ง 2 ประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรี การค้า และการเดินเรือ (Treaty of Friendship, Commerce and Navigation) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2399