วัดพระธรรมกายจัดบวชเณรเถรวาท 108 รูป-ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ-จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา-ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ-เจริญพระพุทธมนต์ และทอดผ้าป่า สถาปนาวัดไทยแห่งแรกในดินแดนมองโกเลีย

0
207

วันนี้ (7 ก.ค. 65) พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ในวาระครบ 48 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย และมองโกเลีย วัดพระธรรมกายมองโกเลียจึงจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 1.โครงการบรรพชาสามเณรเถรวาท ภาคฤดูร้อน จำนวน 108 รูป ครั้งแรกในประเทศมองโกเลีย และครั้งแรกของโลก 2.พิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร (ออนไลน์) 3.ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (ออนไลน์) 4.พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ในโครงการบรรพชาสามเณรเถรวาท ภาคฤดูร้อน 5.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดป้ายสถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย (ออนไลน์) วัดไทยแห่งในประเทศมองโกเลีย 6.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีถวายสังฆทาน 223 วัด ศูนย์สาขาทั่วโลก (ออนไลน์) และ 7.พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย (ออนไลน์)

ด้าน พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช เจ้าอาวาสพระธรรมกายมองโกเลีย (วัดภาวนามองโกเลีย) เปิดเผยว่า อาตมภาพมาที่มองโกเลียครั้งแรกเมื่อปี 2555 สิ่งแรกที่พบคือไม่มีชุมชนคนไทยอยู่เลย ใช้เวลาปรับตัวอยู่พอสมควร ทั้งเรื่องอาหารการขบฉัน อากาศที่หนาวจัด วัฒนธรรมที่แตกต่างจากเมืองไทย แต่สิ่งที่สร้างความประทับใจคือความสนใจในพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวมองโกลโหยหา อาตมาจึงได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างวัดขึ้นที่นี่เพื่อให้ชาวมองโกลได้พบความสุขที่เกิดจากการเจริญภาวนา และเพื่ออธิบายให้ชาวท้องถิ่นเข้าใจในธรรมะมากยิ่งขึ้น อาตมภาพจึงได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมองโกเลีย และเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่สำเร็จการศึกษาที่นี่

“กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในโอกาสครบ 48 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย และมองโกเลีย โดยที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย คณะสงฆ์วัชรยาน และเถรวาท ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาตลอด อาทิ พิธีจุดโคมประทีปวิสาขบูชา ณ สนามกีฬาประจำเมืองอูลานบาตอร์ ซึ่งได้รับความสนใจของชาวเมืองอูลานบาตอร์และเมืองใกล้เคียงร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ยังมีชาวมองโกเลียให้ความสนใจมาศึกษาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันเป็นอย่างมาก ทางวัดจึงจัดงานเพื่อสถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย เพื่อรองรับผู้สนใจในพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรม และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-2349-0479, 08-2349-0587 และ 06-1823-5367 Line ID: chanwitvvv555” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว