ผู้ว่าปทุมฯ มอบโล่เกียรติคุณแก่วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อน “โครงการ Drive thru เจอ แจก จบ เพื่อชาวปทุมฯ”

0
304

วานนี้ (29 มิ.ย. 65) เวลา 09.30 น. ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี

คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ได้มอบถวายโล่เกียรติคุณให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการ Drive thru เจอ แจก จบ เพื่อชาวปทุมฯ”

ในโอกาสนี้ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณฯ โดยมีพระมหานพพร ปุญฺญชโย (ป.ธ.9, ดร.) รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายผู้มีจิตอันเป็นกุศล เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณฯ

ทั้งนี้ “โครงการ Drive thru เจอ แจก จบ เพื่อชาวปทุมฯ “ ดำเนินงานตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, อำเภอธัญบุรี, เทศบาลนครรังสิต, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด โดยศูนย์การค้าตลาดรังสิต และสถานีรถตู้โดยสารสาธารณะ รังสิต ฮับ, วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ, มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเสือ, โรงพยาบาลหนองเสือ และสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับประชาชนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่สามารถขับรถเข้ามารับบริการด้วยตนเอง โดยการนำผลตรวจ ATK ที่ผลเป็นบวก (2 ขีด) และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินและตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่แพทย์/พยาบาลตรวจวิเคราะห์และประเมินสุขภาพแล้วจะดำเนินการจ่ายยาให้ตามอาการของผู้ป่วย รวมทั้งออกใบรับรองแพทย์ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน โดยเปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา 10.00 น. – 18.00 น. จำนวน 6 ช่องบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ณ สถานีรถตู้โดยสารสาธารณะ รังสิต ฮับ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี.