จังหวัดปทุมธานี ร่วมคณะสงฆ์ ชมรมรักษ์บวรรักษ์ศีล 5 ปทุมฯ และภาคีเครือข่ายฯ จัดตักบาตรมหากุศล รวมธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม 11 จังหวัด

0
1146

วันนี้(14 ก.ย. 62) จังหวัดปทุมธานีคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีชมรมรักษ์บวรรักษ์ศีล5 ปทุมธานีฯศูนย์การค้าตลาดรังสิตสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีชมรมรังสิตรวมใจ  ภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ  ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานีและมูลนิธิธรรมกายจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแด่คณะสงฆ์กว่า100 รูป“ตักบาตรมหากุศลรวมธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ณมณฑลพิธีฯศูนย์การค้าตลาดรังสิตอ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์และดร.พินิจบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ดร.พินิจบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าการจัดงานทำบุญตักบาตรมหากุศลในวันนี้ถือเป็นการจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์พิเศษที่นอกจากจะเป็นการถวายทานแด่เนื้อนาบุญอันเลิศคือคณะสงฆ์จำนวนกว่า100 รูปตามอริยะประเพณีอันเป็นทางมาแห่งมหากุศลใหญ่แล้วยังเป็นไปเพื่อการส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ในขณะนี้  โดยคณะกรรมการจัดงานฯได้มอบหมายให้ทางชมรมรักษ์บวรรักษ์ศีล5 ปทุมธานีฯและมูลนิธิธรรมกายจัดทำเป็น“ถุงยังชีพ” เพื่อส่งมอบบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งส่งกำลังใจอันแสดงถึงความรักความห่วงใยต่อคนไทยด้วยกัน

นางสาวสุดาลักษณ์ชินวิรารัฒน์ประธานชมรมรักษ์บวรรักษ์ศีล5 ปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ประธานคณะกรรมการจัดงานฯกล่าวว่าการจัดตักบาตรพระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในฤดูกาลเข้าพรรษาฟื้นฟูจิตใจสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินเพื่อรวบรวมและส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมใน11 จังหวัดของประเทศ  ได้แก่  จังหวัดยโสธรร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มหาสารคามอุดรธานีอุบลราชธานีอำนาจเจริญสกลนครนครพนมศรีสะเกษและพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งสืบสานอริยะประเพณีการตักบาตรให้เจริญรุ่งเรืองสืบและยังส่งเสริมการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการรักษาศีล5 และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขจังหวัดปทุมธานีในการร่วมกับวัดในชุมชนพัฒนาพื้นที่ด้านจิตใจและปัญญาในสถานประกอบการด้วยกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธตามแนวพระพุทธศาสนาอีกด้วย.