รวมแล้ว 30 ตัน!! วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายร่วมกับวัดป่าอุบลแก้ว มอบถุงยังชีพเพิ่ม เฉพาะจังหวัดอุบลฯ ซึ่งท่วมหนัก กว่า 5,000 ชุด น้ำหนักกว่า 15 ตัน

0
3832

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันนี้ (14 ก.ย.62) วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายส่งมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพิ่มอีก 2,000 ชุด ยโสธร 500 ชุด นครพนม 100 ชุด โดยได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกจากวัดป่าอุบลแก้วและคณะสงฆ์วัดหนองกินเพล รวมความช่วยเหลือเฉพาะใน จ.อุบลฯ ตั้งแต่วันที่ 6-14 ก.ย. มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพแล้วกว่า 5,000 ชุด น้ำหนักกว่า 15 ตัน

จากสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุล วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วใน 11 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร ยโสธร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานีอุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 10,000 กว่าชุด คิดเป็นน้ำหนักกว่า 30 ตัน