“ภูมิธรรม” หนุนประชามติ เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ คืนอำนาจประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศโดยเร็ว

0
1794

นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ประเทศไทยวันนี้กำลังประสบปัญหารุมเร้าหลายด้านและรัฐธรรมนูญปี2560 เป็นส่วนสำคัญของรากฐานปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้

ที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาสังคมองค์กรภาคประชาชนเครือข่ายนักวิชาการและ7 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ร่วมกันเริ่มต้นขับเคลื่อนเพื่อเร่งให้เกิดฉันทามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะหัวใจหลักคือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน  ซึ่งหมายรวมถึงนักการเมืองจากทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลและสว. ที่จะต้องจับมือช่วยกันนำประเทศชาติออกจากกับดักรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญได้สร้างปัญหาไม่เฉพาะแต่พรรคการเมืองนักการเมืองแต่ยังสร้างปัญหาให้กับประชาชนและสังคมไทยโดยรวม

ดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยไม่จำเป็นต้องเลือกว่าจะทำเรื่องใดก่อนหลัง

ในเมื่อรัฐบาลชุดนี้กล่าวอ้างว่ามาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนก็ยิ่งต้องรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างอิสระ  เพื่อให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว  อันจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นที่ต้องเร่งสร้างให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หากความเชื่อมั่นไม่มีหนทางการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจะไม่เกิดคนไทยก็คงต้องจำทนแบกรับชะตากรรมที่ไม่ปรารถนาต่อไป.                  

ต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญรีบคืนอำนาจให้ประชาชนอย่างสมบูรณ์ที่สุดโดยเร็วให้คนไทยได้เลือกอนาคตที่อยากเลือกเองไม่ต้องให้”คนดีคนไหน”มาตัดสินใจแทนอีก 

อย่าปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างปัญหาที่ยืดเยื้อต่อไปเพราะจะยิ่งซ้ำเติมปัญหายิ่งทำให้ปัญหาซ้ำซ้อนมากยิ่งขึ้นและยากต่อการแก้ไข

เมื่อถึงเวลานั้น…ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ