“ชัชชาติ” ลงพื้นที่รับฟังปัญหา 42 ชุมชน เขตจตุจักร ยืนยันช่วยแก้เศรษฐกิจปากท้อง ที่อยู่อาศัย และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ขณะที่ชาวบ้านแห่มอบกุหลาบต้อนรับอย่างคึกคัก

0
276

ตัวแทนชาวบ้าน 42 ชุมชนในเขตจตุจักร กรุงเทพฯ นำดอกกุหลาบสีแดง และพวงมาลัยดอกดาวเรือง มามอบให้เพื่อเป็นการต้อนรับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม.อย่างอบอุ่น ขณะนายชัชชาติ ลงพื้นที่รับฟังความปัญหาความเดือนร้อนของชุมชน ที่ศาลาประชาคมชุมชนประดิษฐ์โทรการ ซ.พหลโยธิน 47

โดยชาวบ้านต่างสะท้อนปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนพหลโยธิน 46 และชุมชนบางบัว ริมคลองลาดพร้าว ที่ได้รับการจัดสรรโครงการบ้านมั่นคงไม่ครบถ้วน ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยตั้งชุมชนเองไม่ได้ และต้องพ่วงมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าจากบ้านอื่นทำให้เสียค่าใช้จ่ายแพง นอกจากนี้ชาวบ้านหลายชุมชนยังเรียกร้องให้แก้ไขระเบียบการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในชุมชนได้เองโดยไม่ต้องรองบประมาณของสำนักงานเขต พร้อมวอนแก้ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ และปัญหาปากท้อง ตลอดจนลดค่าเช่าแผงค้าในตลาดประชานิเวศน์1

ขณะที่นายชัชชาติ ย้ำถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจ “เศรษฐกิจดี” เพื่อช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชาวกรุงเทพฯ ตามที่ได้ประกาษไปแล้ว เช่นการลดค่าเช่าแผงค้าในตลาด เพิ่มตลาดนัด ถนนคนเดิน และจะเพิ่มช่องทางขายของออนไลน์ให้ชุมชน พร้อมยืนยันว่า จะนำทรัพยากรของ กทม.ที่มีอยู่มาจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดของทุกฝ่าย โดยไม่เอารายได้เป็นที่ตั้ง

ส่วนปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยใน กทม.นั้น นายชัชชาติ บอกว่า แม้ กทม.ไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ก็ไม่ปล่อยปะละเลย เพราะก็ต้องเข้าไปช่วยแนะนำและเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหลักๆ คือช่วยให้ชาวบ้านออมทรัพย์ และการจัดหาที่ดินและหาแหล่งเงินกู้ให้ประชาชนโดยองค์การพัฒนาชุมชน (พอช.)

ด้านปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไฟส่องสว่าง ทางเท้า รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่ได้รับฟังในวันนี้ นายชัชชาติ ยืนยันว่า หลายปัญหาเราได้บรรจุไว้ในนโยบายแล้วและจะบรรจุเพิ่มอีกหากพบปัญหาใหม่ๆ จากเดิมที่มีแล้ว 200 ข้อ ซึ่งไม่ได้มากเกินไป เพราะแต่ละนโยบายต้องตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่ทุกเขต เพื่อให้เป็นเมืองดีและน่าอยู่ นโยบายจึงต้องปรับตามความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ปัจจุบัน นโยบายจากเพจ chadchart.com มีนโยบายทั้งหมด 202 นโยบาย และแบ่งออกเป็น 9 หมวดหมู่ อาทิ เศรษฐกิจดี ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี เดินทางดี ปลอดภัยดี เป็นต้น