ธีรัจชัย โฆษก กมธ.ปปช. เชิญ อธิบดีสรรพากร , อธิการบดีสจล. สอบ เอ้ สุชัชวีร์ ส่อทุจริตร่ำรวยผิดปกติ หรือไม่ หลังมีผู้ร้องเรียน พร้อมยืนยันไม่เอี่ยวการเมือง

0
491

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่อาคารรัฐสภา ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการป้องกัน การปราบปราม การทุจริตเเละประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการในวาระการประชุมที่สำคัญ คือ ตรวจสอบนาย สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่และร่ำรวยผิดปกติหรือไม่นั้น

ธีรัจชัย กล่าวว่า มีบุคคลไม่พึงประสงค์ออกนามได้ยื่นคำร้องมายังคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.ว่านายนายสุชัชวีร์ มีอัตราร่ำรวยที่ผิดปกติซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบกับข้อมูลของฝ่ายผู้ร้องที่ให้มายังกรรมาธิการ เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล.เกี่ยวข้องกับโครงการในกรุงเทพมหานครในหลายส่วน ซึ่งพบว่าผู้ใกล้ชิดกับนายสุชัชวีร์ อาจเข้าไปมีหุ้นส่วนกับโครงการต่างๆใน กทม.หรือไม่ โดยจากการตรวจสอบบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินเบื้องต้นของนายสุชัชวีร์ นั้นมีหลายส่วนที่น่สังเกตเช่น อัตราการเพิ่มของเงินเดือน และอัตราเบี้ยประชุม อีกจำนวนหลายล้านบาท ซึ่งรวมถึงการโอนที่ดินจากมารดามายังนายนายสุชัชวีร์ด้วย

ธีรัจชัย กล่าวต่อไปว่า การประชุมคณะกรรมาธิการในวันนี้ได้เชิญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. และ อธิบดีกรมสรรพากร เข้าร่วมการประชุมเพื่อสอบถามถึงกรณีการรับเงินเดือนของอธิการบดี สจล. การรับเบี้ยประชุม และการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเป็นอย่างไร ซึ่งในส่วนของกรมสรรพากรจะเป็นการสอบถามในเรื่องของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นลาออกได้มีการยื่นเสียภาษีหรือไม่ ซึ่งรวมถึงบุคคลรอบข้างของนายสุชัชวีร์ด้วย โดยสำหรับบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับนายสุชัชวีร์ที่ปรากฏตามรายชื่อให้คณะกรรมาธิการป.ป.ช.ยื่นตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมาธิการจะเชิญเข้าให้ข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามที่กล่าวหาหรือไม่

ธีรัจชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า การตรวจสอบนายสุชัชวีร์ นั้นเกี่ยวข้องกับการลงสมัครผู้ว่า กทม.หรือไม่นั้นตนไม่ทราบ เมื่อมีผู้ร้องเข้ามายังคณะกรรมาธิการมีหน้าที่เพียงตรวจสอบ ซึ่งเรื่องนี้ตนก็ไม่ทราบมาก่อน และผู้ร้องได้ยื่นเรื่องมายังคณะกรรมาธิการมาแล้วกว่า 1 เดือน ก่อนเปิดตัวสุชัชวีร์ ลงสมัครผู้ว่า กทม.โดยยืนยันว่าไม่มีธงทางการเมือง