ไทยสร้างไทย ฟังความต้องการ”กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน” พร้อมช่วยผลักดันร่างกฎหมายประกันสังคม ฉบับประชาชน โดยเฉพาะการเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพและการกู้ยืมเงินสะสมมาใช้ยามฉุกเฉิน

0
791

ณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย นายสำราญ ตลับเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และ ดร.เกณิกา ตาปสนันทน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางบอน หนองแขม ร่วมพูดคุยกับกลุ่ม “ขอคืนไม่ได้ขอทาน” ที่นำโดย น.สพ.บูรณ์ อารยพล เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกันตน ซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคม และได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการของรัฐบาล โดยไม่ให้สิทธิผู้ประกันตนเลือกว่าจะรับ “บำเหน็จ” หรือ “บำนาญ”

ซึ่งกรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลไม่เชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชน อีกทั้งในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาผู้ประกันตนจำนวนมากเดือดร้อน มีความต้องการที่จะใช้เงิน แต่ไม่สามารถใช้เงินในยามฉุกเฉินได้ ผู้ประกันตนจึงมีข้อเรียกร้องเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำเงินที่สมทบมาใช้เป็นการชั่วคราว ประมาณ 30-50% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน และที่สำคัญกองทุนประกันสังคมควรเปิดโอกาสให้ ผู้ประกันตนสามารถกู้เงินจากกองทุนประกันสังคมได้เหมือนกับการกู้จากระบบประกันชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำเงินส่วนนี้ ไปประกอบอาชีพหรือต่อลมหายใจยามฉุกเฉินได้

ขณะเดียวกันทราบข่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพ ให้กับผู้ประกันตนถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ยังไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกันตนที่ได้ออกมาเรียกร้องโดยตลอด และยังไม่มีการตอบรับอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นรัฐบาลควรดำเนินการแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขระบบสวัสดิการสังคมให้ดีขึ้น

น.สพ.บูรณ์ เชื่อว่าพรรคไทยสร้างไทย มีความห่วงใยผู้ประกันตนทุกคนและต้องการผลักดันให้ระบบประกันสังคมของไทยมีการพัฒนาเท่าเทียมนานาอารยประเทศ โดยเฉพาะในแง่ของกฎหมาย และหวังว่าจะนำข้อเรียกร้อง จากกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานไปพิจารณาอย่างจริงจัง จะบูรณาการร่วมกับพี่น้องประชาชนและคนที่เดือดร้อนร่างกฎหมายขึ้นมา1 ฉบับ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอทั้งในส่วนของผู้ประกันตนที่ต้องการเลือกว่าจะรับเงินก้อนหรือบำเหน็จชราภาพ ไปปิดหนี้สินหรือไปลงทุนเมื่ออายุครบ 55 ปี ซึ่งเป็นอายุรับเงินชราภาพ แต่ปัจจุบันกฎหมายกลับยังกำหนดให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมครบ 180 เดือนขึ้นไปต้องรับเงินในรูปแบบเงินรายเดือนหรือบำนาญชราภาพเท่านั้น จึงอยากให้ปรับปรุงแก้ไข

พรรคไทยสร้างไทยจะมีการพูดคุยเพื่อนำปัญหา ไปสู่การแก้ไขอย่างจริงจัง หลังผู้ประกันตนได้รวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องและสะท้อนความเดือดร้อนไปถึงผู้มีอำนาจมาแล้วกว่า 2 ปีเต็ม แต่ยังไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและตอบโจทย์คนเหล่านี้