ปิดแล้ว! ประมูล NFT ภาพวาดฝีมือ “ธนาธร” – ภาพ “เบนจา” กวาดสูงสุดกว่า 3 ล้านบาท! รายได้เตรียมส่งมอบศูนย์ทนายฯ

0
207

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวได้รายงานถึงผลการประมูลภาพวาดดิจิทัลของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ซึ่งเป็นงานในรูปแบบ NFT (Non-fungible Token) ผ่านช่องทางสตาร์ทอัพ NFT1 โดยราคาชนะประมูลของภาพวาดทั้ง 3 ชิ้นของนายธนาธร ไล่เรียงตามลำดับได้ดังนี้ :
ชิ้นแรก: “When She Opens the Door” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Damian Lechoszest เป็นภาพของ “เบนจา อะปัญ” กำลังเปิดประตู ถือตะเกียงส่องสว่างขับไล่ความมืดมิด
.
โดยภาพดังกล่าว ปิดประมูลไปที่ 199.9996 BNB หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 94,617.79 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.12 ล้านบาท โดยผู้ใช้บัญชี “mockingbird112” เป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งเงินในส่วนนี้จะถูกบริจาคให้กับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อไป
.
ชิ้นที่สอง: “Silence” ภาพแห่งความเงียบที่บรรยายทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติในยามฟ้าหม่น พร้อมกับความเงียบสงัดของป่าไม้และลำธารที่ไร้ซึ่งเทคโนโลยีใดๆมารบกวน ซึ่งนายธนาธรได้แรงบันดาลใจจากภาพวาดของ @colorbyfeliks
.
โดยภาพดังกล่าวปิดประมูลไปที่ 9.996 BNB หรือคิดเป็นมูลค่า 4,730.51 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 157,000 บาท โดยบัญชีผู้ใช้ “4c6961” เป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งเงินในส่วนนี้จะถูกนำไปบริจาคให้มูลนิธิคณะก้าวหน้าใช้ทำกิจกรรมต่อไป
.
ชิ้นที่สาม: “The sky is angry, so is the traveler” เป็นภาพสีคริลิคบนผ้าใบ ฉากหลังเป็นขุนเขาสูงตระหง่านท่ามกลางอากาศที่แปรปรวนยามอาทิตย์อัสดง มีผืนดินและนักเดินทางที่กำลังเกรี้ยวโกรธไม่แพ้กัน ยืนอยู่ที่เบื้องล่าง ซึ่งนายธนาธรวาดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ดุเดือดในช่วงเวลานั้น
.
ซึ่งปิดประมูลไปที่ 1,018.98 MATIC โดยผู้ใช้บัญชี “sherlock” คิดเป็นมูลค่า 2,292.7 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 75,000 บาท โดยรายได้จากภาพนี้ จะมอบให้กับ iLaw ใช้ทำกิจกรรมต่อไป
.
สำหรับการประมูลครั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างนายธนาธร กับ NFT1 ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการประมูลภาพศิลปะดิจิทัล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย ซึ่งเริ่มเปิดประมูลตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ก่อนที่จะสิ้นสุดลงเมื่อคืนวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา