“มนัญญา” รับเรื่องสหกรณ์คลองจั่น ยัน จะติดตามเรื่องนี้ไม่ให้รับผลกระทบกับสมาชิกกว่า 50,000 คน

0
1522

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับเรื่องจากนายแพทย์ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ซึ่งได้พากลุ่มตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เข้ายื่นหนังสือต่อ เพื่อทวงถามพันธสัญญาที่ภาครัฐให้ไว้ว่าจะช่วยเหลือการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯคลองจั่น เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานกลุ่มสมาชิกสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า ต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดช่วยเหลือในการฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นและสหกรณ์อื่นๆ ซึ่งตอนนี้ปัญหาเร่งด่วนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น หากสิ้นปีนี้ยังไม่ได้รับเงินจากภาครัฐ สหกรณ์น่าจะเกิดภาวะล้มละลาย ทางสมาชิกกว่า 50,000 คน ทนรอไม่ไหว จึงต้องเดินทางมาติดตามความคืบหน้าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จะมีวิธีใดช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของสมาชิกต่อไป
ด้าน น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายในได้มีการหารือกับทางสหกรณ์ว่า ตนจะติดตามเรื่องนี้ให้ เพราะช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงบกลางใหม่ แต่จะพยายามติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ให้อย่างแน่นอน