ธัญวัจน์​ ก้าวไกลชี้​ สามารถยุติ “ความรุนแรงสตรี” ได้ หากนโยบายรัฐและกฎหมายให้ความสำคัญกับ “ความมั่นคงของมนุษย์”

0
92

ธัญวัจน์​ กมลวงศ์วัจน์​ ส.ส.บัญชีรายชื้อพรรคก้าวไกล​ กล่าวว่า​ วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีองค์กรสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันหยุดติความรุนแรงต่อสตรีสากล (International Day for the Elimination of Violence against Woman) เพื่อรำลึก ที่ผู้หญิงชาวโดมินิกันริพับบลิกถูกฆ่าด้วยสาเหตุทางการเมือง เพราะในสังคมนิยมชายนั้นมอบบทบาทเมียและแม่ให้กับผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบปกป้องดูแลคนในครอบครัว เป็นงานที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นเพียงคุณค่าทางสังคม และความเหลื่อมล้ำและความรุนแรงต่อสตรีก็เพราะพวกเธอต้องทำงานทั้งหลังบ้านและออกมาต่อสู้ในพื้นที่ที่เธอจะต้องเอาชีวิตรอดในเศรษฐกิจทุนนิยม และพวกเธอก็ถูกฆ่าตายเพียงเพราะพวกเธอต้องการที่จะบอกว่าสังคมนี้ไม่เป็นธรรมกับผู้หญิง

เมื่อผู้หญิงตัดสินใจจะทำอะไรนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของเธอคนเดียวแต่มันเป็นเรื่องของประเทศชาติและโลกใบนี้ที่พวกเธอต้องแบกรับ

ตนเห็นว่า​กุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงกับสังคมนี้คือนโยบายรัฐและกฎหมายต้องตอบสนองต่องานของผู้หญิง โดยให้มูลค่าทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้งานสำคัญของผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมนุษย์สู่ทุกเพศสภาพ เพื่อปลดผู้หญิงออกจากโครงสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรม มีโอกาสก้าวเข้าสู่ความเสมอภาคกับผู้ชาย และเพื่อให้สังคมตอบสนองและรับรู้ถึงการดูแล มีหน้าที่รับผิดชอบ ต่อ “ความมั่นคงของมนุษย์” เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ธัญวัจน์ ได้เสนอให้มีการสร้างงาน 600,000 ตำแหน่ง ทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นงานดูแลเด็กเล็ก งานดูแลผู้สูงอายุ หรืองานสันทนาการในชุมชน รัฐต้องให้ความสำคัญกับงานดูแลมนุษย์และให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลว่ามีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะดูแลซึ่งกันและกันได้ ไม่เป็นการผลักภาระให้งานดูแลมนุษย์เป็นเพียงแค่ของผู้หญิงที่ได้คุณค่าในวัฒนธรรมเท่านั้น โดยเป้าหมายสำคัญคือสังคมที่มีความสุขและเศรษฐกิจดี และนี่คือความมั่นคงของมนุษย์พื้นฐาน และงานของดูแลมนุษย์เป็นสิ่งที่หุ่นยนต์แทนไม่ได้

ความรุนแรงของผู้หญิงนั้นเกิดจากคุณค่าของสังคมที่มองว่าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง และไม่มีคุณค่าหรือโอกาสเท่ากับผู้ชายที่ฝั่งรากลึกในสังคม รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ผู้หญิงไม่มีโอกาสมากพอ ทำให้พวกเธอนั้นต้องทนอยู่ในความรุนแรง เท่านั้นอาจเป็นโอกาสเดียวที่ทำให้เธอมีลมหายใจ​ ธัญวัจน์กล่าวทิ้งท้าย