“ปิยวัฒน”อัด“บิ๊กตู่”ปล่อยธกส. หากำไรจากเกษตรกร ชี้รัฐบาลไม่จริงใจช่วยเกษตรกรอ้างไม่มีงบแต่ซื้ออาวุธไม่เคยขาดเงิน

0
100

นาย ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกร ว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์นี้ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้นโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของเกษตรกรและบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560-2564) เกษตรกรหลายพันครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ได้รับเงินชดเชยตามที่รัฐบาลต้องจ่าย ตั้งแต่ปี 2562  ยังคงตกค้างอยู่มากกว่า 27,000 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 917 ล้าน ซึ่งรัฐบาลยังไม่มีกำหนดว่าจะจ่ายให้เกษตรกรเมื่อไหร่ทั้งนี้เกษตรกรที่เขาร่วมโครงการรัฐหลายพันคนกำลังรอเงินจากรัฐ

นอกจากนี้เงินเยียวยาชาวนาทั้ง 3 โครงการ ของรัฐบาล คือ โครงการประกันรายได้ การช่วยเหลือโครงการลดต้นทุนเพื่อการผลิตไร่ละ 500 บาท และการช่วยเหลือโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 500 บาท ที่ถึง ณ วันนี้ ชาวนาหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับ ทั้งนี้รัฐบาลอ้างว่าต้องรอ งบประมาณเพราะงบประมาณยังไม่มี ทั้งนี้เกษตรกรมองว่าพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่เคยคิดช่วยเกษตรกรอย่างจริงใจ น่าเสียใจแทนเกษตรกร เพราะรัฐบาลมีงบประมาณในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพ รวมไปถึงซื้อไอโฟนแจกข้าราชการได้แต่ช่วยเกษตรกรไม่ได้  เพราะใช้คำกล่าวอ้างว่าไม่มีงบประมาณ 

นายปิยวัฒน กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ ปล่อยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธกส. เอาเปรียบเกษตกร  สวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่จะเร่งหามาตรการในการลดต้นทุนเกษตรกร สุดท้ายปล่อยราคาปุ๋ยปรับราคาได้ แต่กดราคารับซื้อข้าวเปลือก นอกจากนี้รัฐบาลปล่อยปละละเลยให้ธกส. หากำไรจากเกษตรกรจากการซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อนำมาช่วยลดต้นทุนในการทำนา ธกส. จะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากส่งผลให้ราคาเครื่องจักรเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว อาทิ จากเดิมราคา 7 แสน ผ่อนหมดราคาขึ้นไปมากกว่า 1.4 ล้านบาท ขัดกับเจตนารมย์ของธกส. คือช่วยเกษตรกร หน่วยงานรัฐไม่ควรมาหากำไรเช่นนี้

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ธกส.ไม่เคยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงใจ แม้ที่ผ่านมา ธกส. ออกมาตรการพักหนี้เกษตรกร ก็เป็นเพียงการพักเงินต้น ไม่พักดอกเบี้ย ธกส. ก็กินดอกเบี้ยฟรีจากเกษตรกรโดยเงินต้นไม่ลดแต่อย่างใดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์ ต้องแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกษตรกรมากกว่านี้ ไม่ควรปล่อยให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบโดยหน่วยงานภายใต้กำกับของรัฐบาล”นายปิยวัฒน กล่าว