“สุดารัตน์” ชี้ อายุรัฐบาลจะสั้นหรือยาว ไม่ได้ขึ้นกับหมอดู แต่อยู่ที่ศรัทธาของประชาชน พร้อมแนะ นายกรัฐมนตรี อย่ากลัวการอภิปรายในสภา เพราะทุกฝ่ายจะได้หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

0
1503

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ กรณี ครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนว่า ระยะเวลาเพียงวันเดียวโดยใช้วันสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าน้อยเกินไป เพราะเป็นโอกาสที่สภาฯจะช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหา จากการที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทำไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ทั้งเรื่องการถวายสัตย์ฯ และการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่ไม่ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ ซึ่งการกำหนดกรอบการอภิปราย 2 วันนั้น หากหาทางออกได้เร็วก็อาจจะปิดการอภิปรายก่อนก็ได้ ดังนั้น การกำหนดเวลาเพียงวันเดียวผู้เสียประโยชน์ที่สุดก็คือรัฐบาล จึงต้องมองว่า นี่คือความปรารถนาดีของพรรคร่วมฝ่ายค้าน
คุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำว่า การร่วมกันหาทางออกในเวทีสภาฯ จะช่วยแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ตกอยู่ในสภาพ “ลูกผีลูกคน” ที่ถูกตีความว่าสามารถบริหารประเทศได้ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะหากมีผู้ร้องที่อาจนำไปสู่การความไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญของสถานะรัฐบาล ก็จะทำให้การบริหารงานหรือดำเนินนโยบายต่างๆที่ผ่านมา ไม่ชอบตามกฎหมายด้วย ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นประชาชน ดังนั้นนายกรัฐมนตรี ไม่ควรกลัวการอภิปรายในสภาฯ ขอให้เข้าใจระบบ เพราะฝ่ายค้านได้ให้โอกาสรัฐบาลแก้ไขในสิ่งที่ได้ทำผิด แต่ก็ไม่มีการดำเนินการ อาจเพราะชินกับการมีและใช้มาตรา 44 ในยุค คสช.แก้ปัญหา และเมื่อไม่มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ฝ่ายค้านจึงต้องขอเปิดอภิปรายในสภาฯ
ส่วนการที่มี “ซินแสหรือหมอดู” ที่ถูกแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองในรัฐบาล ทำนายว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ถึง 2 วาระหรือ 8 ปีนั้น คุณหญิงสุดารัตน์ ไม่ขอวิจารณ์เพราะเป็นความเชื่อของผู้มีอำนาจในเรื่องลักษณะนี้ แต่ก็เห็นว่า ไม่ใช่เรื่องแปลกในยุคนี้ เพราะมีทั้งเครือญาติหมอดูและหมอดูมีตำแหน่งหน้าที่ในรัฐบาล ส่วนจะอยู่ 8 ปีหรือไม่นั้น ตัวเองตอบให้ไม่ได้เพราะไม่ใช่หมอดู แต่ยืนยันว่า การที่รัฐบาลจะอยู่ได้นานหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอดู แต่ขึ้นอยู่กับความศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชน